Czym jest Horycykl? Słownik w geometrii hiperbolicznej krzywa płaska, przecinająca pod kątem.
horycykl co to jest

Czy przydatne?

Horycykl co to znaczy

Definicja HORYCYKL: w geometrii hiperbolicznej krzywa płaska, przecinająca pod kątem prostym wszystkie łatwe wzajemnie graniczne w określonym zwrocie (prosta graniczna), leżące na danej płaszczyźnie. W geometrii euklidesowej przykładem horycyklu jest prosta prostopadła do wszystkich prostych wzajemnie równoległych i leżących w jednej płaszczyźnie.

Czym jest Horycykl znaczenie w Słownik matematyka H .