Czym jest Horycykl? Słownik w geometrii hiperbolicznej krzywa płaska, przecinająca pod kątem.
horycykl co to jest

Czy przydatne?

Horycykl co to znaczy

Definicja HORYCYKL: w geometrii hiperbolicznej krzywa płaska, przecinająca pod kątem prostym wszystkie łatwe wzajemnie graniczne w określonym zwrocie (prosta graniczna), leżące na danej płaszczyźnie. W geometrii euklidesowej przykładem horycyklu jest prosta prostopadła do wszystkich prostych wzajemnie równoległych i leżących w jednej płaszczyźnie.

Definicja hipoteza statystyczna:
Co to jest dotyczące rozkładu badanej cechy albo wartości jakiegoś wyznacznika tego rozkładu. W pierwszym przypadku hipoteza nazywa się nieparametryczną, a w drugim - parametryczną. Przyjęta hipoteza HORYCYKL.
Definicja homotopia odwzorowań:
Co to jest przestrzeniami topologicznymi, to homotopią w przestrzeni X odwzorowań ciągłych f,g: D X nazywa się takie odwzorowanie u: D×[0,1] X, iż u(s,0) = f(s) i u(s,1) = g(s) dla s ∈ D i u jest odwzorowaniem HORYCYKL.
Definicja harmoniczny podział:
Co to jest zobacz podział złoty HORYCYKL.
Definicja homografia:
Co to jest inna nazwa funkcji homograficznej HORYCYKL.

Czym jest Horycykl znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: