Czym jest Rzutowa Homologia? Słownik przekształcenie rzutowe n-wymiarowej przestrzeni rzutowej Pn.
homologia rzutowa co to jest

Czy przydatne?

Rzutowa Homologia co to znaczy

Definicja HOMOLOGIA RZUTOWA: przekształcenie rzutowe n-wymiarowej przestrzeni rzutowej Pn, mające określoną hiperprzestrzeń rzutową Pn - 1 złożoną z punktów stałych i jeszcze jeden pkt. stały c, zwany środkiem rozważanej homologii. W razie, gdy homologia rzutowa jest rozważana na płaszczyźnie rzutowej, a więc n = 2, hiperprzestrzeń P1 jest prostą rzutową, zwaną osią homologii. Jeśli c ∈ P1 homologię nazywa się hiperboliczną, a w przeciwnym przypadku - paraboliczną. Homologię rzutową h na płaszczyźnie rzutowej można jednoznacznie określić, zadając jej oś i środek i jedną parę punktów (a,h(a)), gdzie a jest punktem spoza zadanego zbioru punktów stałych, a punkty a, h(a) i c leżą na jednej prostej. Homologie rzutowe nazywa się również kolineacjami perspektywicznymi.

Definicja helikoida:
Co to jest śrubowa) - powierzchnia powstająca poprzez jednostajny obrót pewnej krzywej C wokół ustalonej prostej (osi) i przy równoczesnym jednostajnym przesuwaniu tej krzywej wzdłuż osi. Do najprostszych HOMOLOGIA RZUTOWA.
Definicja homologii teoria:
Co to jest zobacz teoria homologii HOMOLOGIA RZUTOWA.
Definicja hiperboloida:
Co to jest algebraicznych II stopnia, mająca przynajmniej trzy wzajemnie prostopadłe płaszczyzny symetrii, przynajmniej tyleż osi symetrii i środek symetrii, będąca powierzchnią nieograniczoną i nierozwijalną HOMOLOGIA RZUTOWA.
Definicja Heinego definicja granicy:
Co to jest funkcji, zakładająca znajomość definicje granicy ciągu i sprowadzająca ustalenie granicy funkcji do tego definicje. Wg tej definicji dla funkcji f: X ⊇ D Y, gdzie X i Y są przestrzeniami HOMOLOGIA RZUTOWA.

Czym jest Rzutowa Homologia znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: