Czym jest Homeomorfizm? Słownik odwzorowanie h: X Y, którego dziedziną i przeciwdziedziną są.
homeomorfizm co to jest

Czy przydatne?

Homeomorfizm co to znaczy

Definicja HOMEOMORFIZM: odwzorowanie h: X Y, którego dziedziną i przeciwdziedziną są adekwatnie przestrzenie topologiczne X i Y, będące odwzorowaniem ciągłym, odwracalnym i mającym ciągłe odwzorowanie odwrotne. Tak określone homeomorfizmy są izomorfizmami przestrzeni topologicznych. Terminu homeomorfizm używa się również w znaczeniu odwzorowania homeomorficznego.

Definicja helikoida:
Co to jest śrubowa) - powierzchnia powstająca poprzez jednostajny obrót pewnej krzywej C wokół ustalonej prostej (osi) i przy równoczesnym jednostajnym przesuwaniu tej krzywej wzdłuż osi. Do najprostszych HOMEOMORFIZM.
Definicja hektar:
Co to jest ha) - jednostka pola, stosowana raczej do określania pola gruntów, równa polu kwadratu o boku 100 m, a więc wynosząca 10 000 m2 HOMEOMORFIZM.
Definicja hiperboloida dwupowłokowa:
Co to jest powstała poprzez obrót hiperboli wokół przecinającej ją osi symetrii z równoczesną taką zmianą kąta pomiędzy jej asymptotami, aby przekroje powstałej powierzchni płaszczyznami prostopadłymi do HOMEOMORFIZM.
Definicja homomorfizm kanoniczny:
Co to jest odwzorowanie k struktury algebraicznej X w strukturę ilorazową X/~, określone wzorem κ (x) = [x], gdzie [x] jest klasą przedmiotów struktury X, równoważnych elementowi x względem stosunku HOMEOMORFIZM.

Czym jest Homeomorfizm znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: