Czym jest Obraz Homeomorficzny? Słownik jeśli h jest odwzorowaniem homeomorficznym, a zestaw A.
homeomorficzny obraz co to jest

Czy przydatne?

Obraz Homeomorficzny co to znaczy

Definicja HOMEOMORFICZNY OBRAZ: jeśli h jest odwzorowaniem homeomorficznym, a zestaw A zawiera się w jego dziedzinie, to zestaw h(A) nazywa się homeomorficznym obrazem zbioru A.

Definicja holomorficzna funkcja:
Co to jest zobacz funkcja holomorficzna HOMEOMORFICZNY OBRAZ.
Definicja homotopia odwzorowań:
Co to jest przestrzeniami topologicznymi, to homotopią w przestrzeni X odwzorowań ciągłych f,g: D X nazywa się takie odwzorowanie u: D×[0,1] X, iż u(s,0) = f(s) i u(s,1) = g(s) dla s ∈ D i u jest odwzorowaniem HOMEOMORFICZNY OBRAZ.
Definicja harmonika:
Co to jest rzeczywista zmiennej rzeczywistej, wyrażająca wychylenie drgania harmonicznego jako funkcji czasu, zależnej od parametrów określających to drganie. Funkcja ta wyraża się wzorami postaci f(t) = csin HOMEOMORFICZNY OBRAZ.
Definicja hodograf:
Co to jest r zmiennej rzeczywistej t, zmieniającej się w przedziale Δ, jest taką funkcją p o wartościach punktowych, a więc ruchem w przestrzeni, iż dla ustalonego punktu p0 pkt. p(t) jest końcem wektora r(t HOMEOMORFICZNY OBRAZ.

Czym jest Obraz Homeomorficzny znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: