Czym jest Histogram? Słownik kolekcja danych statystycznych w formie wykresu złożonego ze słupków.
htogram co to jest

Czy przydatne?

Histogram co to znaczy

Definicja HISTOGRAM: kolekcja danych statystycznych w formie wykresu złożonego ze słupków, których wysokość ilustruje liczebność albo częstość występowania badanej cechy w populacji albo jej próbie.

Definicja homologia rzutowa:
Co to jest rzutowe n-wymiarowej przestrzeni rzutowej Pn, mające określoną hiperprzestrzeń rzutową Pn - 1 złożoną z punktów stałych i jeszcze jeden pkt. stały c, zwany środkiem rozważanej homologii. W razie, gdy HISTOGRAM.
Definicja hipoteza statystyczna:
Co to jest dotyczące rozkładu badanej cechy albo wartości jakiegoś wyznacznika tego rozkładu. W pierwszym przypadku hipoteza nazywa się nieparametryczną, a w drugim - parametryczną. Przyjęta hipoteza HISTOGRAM.
Definicja homologiczne cykle:
Co to jest zobacz cykle homologiczne HISTOGRAM.
Definicja harmoniczny podział:
Co to jest zobacz podział złoty HISTOGRAM.

Czym jest Histogram znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: