Czym jest Statystyczna Hipoteza? Słownik przypuszczenie dotyczące rozkładu badanej cechy albo.
hipoteza statystyczna co to jest

Czy przydatne?

Statystyczna Hipoteza co to znaczy

Definicja HIPOTEZA STATYSTYCZNA: przypuszczenie dotyczące rozkładu badanej cechy albo wartości jakiegoś wyznacznika tego rozkładu. W pierwszym przypadku hipoteza nazywa się nieparametryczną, a w drugim - parametryczną. Przyjęta hipoteza statystyczna normalnie jest poddawana weryfikacji poprzez obserwację i pomiar odpowiedniej próby rozważanej populacji. Wtedy nazywa się ona hipotezą zerową. Jeżeli weryfikacja nie potwierdza przyjętej hipotezy, to zastępuje się ją hipotezą alternatywną.

Definicja hipocykloida:
Co to jest kreślona poprzez ustalony pkt. P półprostej wychodzącej ze środka M okręgu K o promieniu r, toczącego się bez poślizgu po wewnętrznej stronie stałego okręgu Q o promieniu q i przechodzącej poprzez HIPOTEZA STATYSTYCZNA.
Definicja hipoteza Goldbacha:
Co to jest orzeka, iż każda liczba parzysta większa od 2 jest sumą dwóch liczb pierwszych. Pochodzi z 1742 r. i dotąd nie została ani udowodniona, ani obalona HIPOTEZA STATYSTYCZNA.
Definicja hiperboloida dwupowłokowa:
Co to jest powstała poprzez obrót hiperboli wokół przecinającej ją osi symetrii z równoczesną taką zmianą kąta pomiędzy jej asymptotami, aby przekroje powstałej powierzchni płaszczyznami prostopadłymi do HIPOTEZA STATYSTYCZNA.
Definicja homeomorficzne zbiory:
Co to jest nazywają się homeomorficzne, gdy jeden z nich jest obrazem drugiego poprzez pewne odwzorowanie homeomorficzne. Figury homeomorficzne można sobie wyobrażać jako takie, iż jedna powstaje z drugiej HIPOTEZA STATYSTYCZNA.

Czym jest Statystyczna Hipoteza znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: