Czym jest Hiperpowierzchnia? Słownik dla n ≥ 3 to jest (n-1)-wymiarowa powierzchnia w n-wymiarowej.
hiperpowierzchnia co to jest

Czy przydatne?

Hiperpowierzchnia co to znaczy

Definicja HIPERPOWIERZCHNIA: dla n ≥ 3 to jest (n-1)-wymiarowa powierzchnia w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej albo afinicznej. Położenie takiej powierzchni względem zanurzającej ją przestrzeni n-wymiarowej jest w znacznej mierze analogiczne do położenia zwykłej dwuwymiarowej powierzchni względem zanurzającej ją przestrzeni trójwymiarowej. To jest przyczyna wprowadzenia dla tych powierzchni nazwy, która je odznacza.

Definicja histogram:
Co to jest kolekcja danych statystycznych w formie wykresu złożonego ze słupków, których wysokość ilustruje liczebność albo częstość występowania badanej cechy w populacji albo jej próbie HIPERPOWIERZCHNIA.
Definicja homeomorfizm:
Co to jest którego dziedziną i przeciwdziedziną są adekwatnie przestrzenie topologiczne X i Y, będące odwzorowaniem ciągłym, odwracalnym i mającym ciągłe odwzorowanie odwrotne. Tak określone homeomorfizmy są HIPERPOWIERZCHNIA.
Definicja hipoteza:
Co to jest jakiejś tezy, która wprawdzie nie została udowodniona, ale istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż jest ona prawdziwa. Rozstrzygnięcie jej prawdziwości jest zazwyczaj problemem naukowym. 2 HIPERPOWIERZCHNIA.
Definicja holomorficzna funkcja:
Co to jest zobacz funkcja holomorficzna HIPERPOWIERZCHNIA.

Czym jest Hiperpowierzchnia znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: