Czym jest Hiperpłaszczyzna? Słownik dla n ≥ 3 w n wymiarowej przestrzeni afinicznej albo.
hiperpłaszczyzna co to jest

Czy przydatne?

Hiperpłaszczyzna co to znaczy

Definicja HIPERPŁASZCZYZNA: dla n ≥ 3 w n wymiarowej przestrzeni afinicznej albo euklidesowej to jest płaszczyzna o wymiarze n - 1, a więc o 1 niższym od wymiaru przestrzeni. Okazuje się, iż jej położenie względem zanurzającej ją przestrzeni n wymiarowej jest w dużej mierze analogiczne do położenia zwykłej dwuwymiarowej płaszczyzny względem zanurzającej ją przestrzeni trójwymiarowej. To jest przyczyna wprowadzenia niniejszej nazwy.

Definicja hiperboloida jednopowłokowa:
Co to jest powstała poprzez obrót hiperboli wokół nie przecinającej jej osi symetrii z równoczesną taką zmianą jej półosi właściwej (przy nie zmieniającej się półosi niewłaściwej), aby przekroje otrzymanej HIPERPŁASZCZYZNA.
Definicja hipoteza Goldbacha:
Co to jest orzeka, iż każda liczba parzysta większa od 2 jest sumą dwóch liczb pierwszych. Pochodzi z 1742 r. i dotąd nie została ani udowodniona, ani obalona HIPERPŁASZCZYZNA.
Definicja homeomorficzny obraz:
Co to jest jeśli h jest odwzorowaniem homeomorficznym, a zestaw A zawiera się w jego dziedzinie, to zestaw h(A) nazywa się homeomorficznym obrazem zbioru A HIPERPŁASZCZYZNA.
Definicja hiperbole sprzężone:
Co to jest hiperbola) o wspólnych asymptotach i prostokącie średnicowym, położone we wzajemnie uzupełniających się sektorach, na jakie asymptoty dzielą płaszczyznę obu hiperbol i mające te same półosie z tym HIPERPŁASZCZYZNA.

Czym jest Hiperpłaszczyzna znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: