Czym jest Jednopowłokowa Hiperboloida? Słownik powierzchnia powstała poprzez obrót hiperboli wokół.
hiperboloida jednopowłokowa co to jest

Czy przydatne?

Jednopowłokowa Hiperboloida co to znaczy

Definicja HIPERBOLOIDA JEDNOPOWŁOKOWA: powierzchnia powstała poprzez obrót hiperboli wokół nie przecinającej jej osi symetrii z równoczesną taką zmianą jej półosi właściwej (przy nie zmieniającej się półosi niewłaściwej), aby przekroje otrzymanej powierzchni płaszczyznami prostopadłymi do wymienionej osi były wzajemnie podobnymi elipsami o równoległych osiach. Wtedy wymieniona oś jest osią symetrii otrzymanej hiperboloidy jednopowłokowej zwaną jej osią kluczową, nie przecina jej, a jej przekroje płaszczyznami równoległymi do tej osi są hiperbolami albo dwiema prostymi przecinającymi się. Wspólny środek hiperbol, będących przekrojami hiperboloidy jednopowłokowej płaszczyznami przechodzącymi poprzez jej oś kluczową, jest jej środkiem symetrii, a suma asymptot tych hiperbol jest stożkiem eliptycznym, zwanym stożkiem asymptotycznym rozważanej hiperboloidy. W specjalnym przypadku, gdy w okresie opisanego obrotu hiperboli jej półoś właściwa nie wymienia się, otrzymana hiperboloida jednopowłokowa nazywa się obrotową, a w przeciwnym przypadku - trójosiową. Każda hiperboloida jednopowłokowa jest powierzchnią prostokreślną, bo poprzez każdy jej pkt. przechodzą dwie przecinające się łatwe zawarte w niej. W kartezjańskim układzie współrzędnych o osiach pokrywających się z osiami symetrii hiperboloidy jednopowłokowej, z trzecią osią pokrywającą się z jej osią kluczową, hiperboloida ta ma następujące równaniea jej stożek asymptotyczny ma równaniegdzie c jest półosią niewłaściwą hiperboloidy (i wyjściowej hiperboli), zaś a i b są jej półosiami właściwymi, a zarazem półosiami elipsy będącej jej przekrojem płaszczyzną o równaniu z = 0.

Definicja hypotenusa:
Co to jest gr. przeciwprostokątna HIPERBOLOIDA JEDNOPOWŁOKOWA.
Definicja hipoteza statystyczna:
Co to jest dotyczące rozkładu badanej cechy albo wartości jakiegoś wyznacznika tego rozkładu. W pierwszym przypadku hipoteza nazywa się nieparametryczną, a w drugim - parametryczną. Przyjęta hipoteza HIPERBOLOIDA JEDNOPOWŁOKOWA.
Definicja homoja:
Co to jest podzbiorów przestrzeni topologicznej względem stosunku równoważnościowej ~ określonej następująco: A ~ B, gdy zestaw A jest homeomorficzny z częścią zbioru B i zestaw B jest homeomorficzny z częścią HIPERBOLOIDA JEDNOPOWŁOKOWA.
Definicja heksaedr:
Co to jest gr. sześcian HIPERBOLOIDA JEDNOPOWŁOKOWA.

Czym jest Jednopowłokowa Hiperboloida znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: