Czym jest Dwupowłokowa Hiperboloida? Słownik powierzchnia powstała poprzez obrót hiperboli wokół.
hiperboloida dwupowłokowa co to jest

Czy przydatne?

Dwupowłokowa Hiperboloida co to znaczy

Definicja HIPERBOLOIDA DWUPOWŁOKOWA: powierzchnia powstała poprzez obrót hiperboli wokół przecinającej ją osi symetrii z równoczesną taką zmianą kąta pomiędzy jej asymptotami, aby przekroje powstałej powierzchni płaszczyznami prostopadłymi do wymienionej osi były podobnymi elipsami o osiach równoległych, punktami albo zbiorem pustym. Wtedy wymieniona oś jest osią symetrii hiperboloidy dwupowłokowej, zwaną jej osią kluczową, przecina ją w dwóch punktach zwanych jej wierzchołkami, a jej przekroje wszystkimi płaszczyznami przechodzącymi poprzez tę oś są hiperbolami o zmiennym kącie pomiędzy asymptotami. Suma asymptot tych hiperbol jest stożkiem eliptycznym, zwanym stożkiem asymptotycznym otrzymanej hiperboloidy dwupowłokowej. Z podanego opisu hiperboloidy dwupowłokowej wynika, iż jest ona sumą dwóch rozłącznych powierzchni, zakreślanych poprzez poszczególne gałęzie hiperboli, zwanych powłokami otrzymanej hiperboloidy. W specjalnym przypadku, gdy w okresie obrotu hiperboli wokół osi głównej kąt pomiędzy jej asymptotami nie wymienia się, otrzymana hiperboloida dwupowłokowa nazywa się obrotową, a w przeciwnym przypadku - trójosiową. W kartezjańskim układzie współrzędnych o osiach pokrywających się z osiami symetrii hiperboloidy dwupowłokowej z trzecią osią pokrywającą się z osią kluczową, hiperboloida ta ma równaniea jej stożek asymptotyczny ma równaniegdzie c jest półosią właściwą hiperboloidy, wyrażającą odległość jej wierzchołka od środka symetrii, a a i b są jej półosiami niewłaściwymi, będącymi zarazem półosiami elipsy otrzymanej jako przekrój stożka asymptotycznego płaszczyzną o równaniu z = c albo z = - c.

Definicja heksagon:
Co to jest gr. sześciokąt HIPERBOLOIDA DWUPOWŁOKOWA.
Definicja hiperboloida:
Co to jest algebraicznych II stopnia, mająca przynajmniej trzy wzajemnie prostopadłe płaszczyzny symetrii, przynajmniej tyleż osi symetrii i środek symetrii, będąca powierzchnią nieograniczoną i nierozwijalną HIPERBOLOIDA DWUPOWŁOKOWA.
Definicja hiperpowierzchnia:
Co to jest n-1)-wymiarowa powierzchnia w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej albo afinicznej. Położenie takiej powierzchni względem zanurzającej ją przestrzeni n-wymiarowej jest w znacznej mierze analogiczne HIPERBOLOIDA DWUPOWŁOKOWA.
Definicja hipergraf:
Co to jest niepustych, z których pierwszy zestaw P jest nazywany zbiorem wierzchołków rozważanego hipergrafu, zaś drugi zestaw Q jest określoną rodziną podzbiorów (niekoniecznie dwuelementowych) zbioru P HIPERBOLOIDA DWUPOWŁOKOWA.

Czym jest Dwupowłokowa Hiperboloida znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: