Czym jest Helikoida? Słownik powierzchnia śrubowa) - powierzchnia powstająca poprzez jednostajny.
helikoida co to jest

Czy przydatne?

Helikoida co to znaczy

Definicja HELIKOIDA: (powierzchnia śrubowa) - powierzchnia powstająca poprzez jednostajny obrót pewnej krzywej C wokół ustalonej prostej (osi) i przy równoczesnym jednostajnym przesuwaniu tej krzywej wzdłuż osi. Do najprostszych należą helikoidy, dla których krzywą C jest półprosta o początku leżącym na osi albo jej odcinek, tworząca z osią stały kąt w trakcie jej ruchu.

Definicja harmonika:
Co to jest rzeczywista zmiennej rzeczywistej, wyrażająca wychylenie drgania harmonicznego jako funkcji czasu, zależnej od parametrów określających to drganie. Funkcja ta wyraża się wzorami postaci f(t) = csin HELIKOIDA.
Definicja hodograf:
Co to jest r zmiennej rzeczywistej t, zmieniającej się w przedziale Δ, jest taką funkcją p o wartościach punktowych, a więc ruchem w przestrzeni, iż dla ustalonego punktu p0 pkt. p(t) jest końcem wektora r(t HELIKOIDA.
Definicja homeomorficzny obraz:
Co to jest jeśli h jest odwzorowaniem homeomorficznym, a zestaw A zawiera się w jego dziedzinie, to zestaw h(A) nazywa się homeomorficznym obrazem zbioru A HELIKOIDA.
Definicja hiperpowierzchnia:
Co to jest n-1)-wymiarowa powierzchnia w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej albo afinicznej. Położenie takiej powierzchni względem zanurzającej ją przestrzeni n-wymiarowej jest w znacznej mierze analogiczne HELIKOIDA.

Czym jest Helikoida znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: