Czym jest Hektar? Słownik ha) - jednostka pola, stosowana raczej do określania pola gruntów, równa.
hektar co to jest

Czy przydatne?

Hektar co to znaczy

Definicja HEKTAR: (ha) - jednostka pola, stosowana raczej do określania pola gruntów, równa polu kwadratu o boku 100 m, a więc wynosząca 10 000 m2.

Definicja homomorfizm kanoniczny:
Co to jest odwzorowanie k struktury algebraicznej X w strukturę ilorazową X/~, określone wzorem κ (x) = [x], gdzie [x] jest klasą przedmiotów struktury X, równoważnych elementowi x względem stosunku HEKTAR.
Definicja hipoteza statystyczna:
Co to jest dotyczące rozkładu badanej cechy albo wartości jakiegoś wyznacznika tego rozkładu. W pierwszym przypadku hipoteza nazywa się nieparametryczną, a w drugim - parametryczną. Przyjęta hipoteza HEKTAR.
Definicja hipoteza Goldbacha:
Co to jest orzeka, iż każda liczba parzysta większa od 2 jest sumą dwóch liczb pierwszych. Pochodzi z 1742 r. i dotąd nie została ani udowodniona, ani obalona HEKTAR.
Definicja heksaedr:
Co to jest gr. sześcian HEKTAR.

Czym jest Hektar znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: