Czym jest Heksaedr? Słownik gr. sześcian. Definicja heksaedr co to jest.
heksaedr co to jest

Czy przydatne?

Heksaedr co to znaczy

Definicja HEKSAEDR: gr. "sześcian".

Definicja hipoteza (postulat) Bertranda:
Co to jest orzeka, iż dla każdej liczby naturalnej n > 3 istnieje liczba pierwsza zawarta pomiędzy n a 2(n - 1). Została ona udowodniona w 1850 r. poprzez P.L. Czebyszewa HEKSAEDR.
Definicja homeomorficzne zbiory:
Co to jest nazywają się homeomorficzne, gdy jeden z nich jest obrazem drugiego poprzez pewne odwzorowanie homeomorficzne. Figury homeomorficzne można sobie wyobrażać jako takie, iż jedna powstaje z drugiej HEKSAEDR.
Definicja hiperpłaszczyzna:
Co to jest wymiarowej przestrzeni afinicznej albo euklidesowej to jest płaszczyzna o wymiarze n - 1, a więc o 1 niższym od wymiaru przestrzeni. Okazuje się, iż jej położenie względem zanurzającej ją przestrzeni HEKSAEDR.
Definicja homomorfizm kanoniczny:
Co to jest odwzorowanie k struktury algebraicznej X w strukturę ilorazową X/~, określone wzorem κ (x) = [x], gdzie [x] jest klasą przedmiotów struktury X, równoważnych elementowi x względem stosunku HEKSAEDR.

Czym jest Heksaedr znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: