Czym jest Harmonika? Słownik okresowa funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej, wyrażająca.
harmonika co to jest

Czy przydatne?

Harmonika co to znaczy

Definicja HARMONIKA: okresowa funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej, wyrażająca wychylenie drgania harmonicznego jako funkcji czasu, zależnej od parametrów określających to drganie. Funkcja ta wyraża się wzorami postaci f(t) = csin(ωt + α), gdzie c > 0 jest amplitudą drgania, ω > 0 - jego częstotliwością pomnożoną poprzez 2π a α - jego fazą początkową.

Definicja histogram:
Co to jest kolekcja danych statystycznych w formie wykresu złożonego ze słupków, których wysokość ilustruje liczebność albo częstość występowania badanej cechy w populacji albo jej próbie HARMONIKA.
Definicja homomorfizm kanoniczny:
Co to jest odwzorowanie k struktury algebraicznej X w strukturę ilorazową X/~, określone wzorem κ (x) = [x], gdzie [x] jest klasą przedmiotów struktury X, równoważnych elementowi x względem stosunku HARMONIKA.
Definicja homotopii teoria:
Co to jest zobacz teoria homotopii HARMONIKA.
Definicja hektar:
Co to jest ha) - jednostka pola, stosowana raczej do określania pola gruntów, równa polu kwadratu o boku 100 m, a więc wynosząca 10 000 m2 HARMONIKA.

Czym jest Harmonika znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: