Czym jest Kontrawariantny Funktor? Słownik zobacz funktor. Definicja funktor kontrawariantny co to.
funktor kontrawariantny co to jest

Czy przydatne?

Kontrawariantny Funktor co to znaczy

Definicja FUNKTOR KONTRAWARIANTNY: zobacz funktor.

Definicja Funkcjonał Liniowy:
Co to jest zmiennych wektorowych, zmieniających się w przestrzeni liniowej V nad ciałem K, o wartościach z ciała K, nazywa się liniowym względem k tej zmiennej, gdy jest względem tej zmiennej addytywny i funktor kontrawariantny.
Definicja Funkcjonał Ciągły:
Co to jest jeśli tematyka X funkcjonału F jest przestrzenią topologiczną, to nazywa się go ciągłym, gdy jest funkcją ciągłą funktor kontrawariantny.
Definicja Figura Geometryczna:
Co to jest punktów przestrzeni geometrycznej, a więc przestrzeni, gdzie jest rozważana jakaś geometria. Gdyż figura jest zbiorem, więc liczne własności figur zostały tłumaczone jako własności zbiorów. Dotyczy funktor kontrawariantny.
Definicja Funkcje Cyklometryczne:
Co to jest funkcje kołowe) - funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych, zacieśnionych do określonych przedziałów ich odwracalności. Zalicza się do nich funkcje arccos, arcctg, arcsin i arctg funktor kontrawariantny.

Czym jest Kontrawariantny Funktor znaczenie w Słownik matematyka F .

  • Dodano:
  • Autor: