Czym jest Trygonometryczne Funkcje? Słownik wspólna nazwa sześciu następujących funkcji: sinus.
funkcje trygonometryczne co to jest

Czy przydatne?

Trygonometryczne Funkcje co to znaczy

Definicja FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE: wspólna nazwa sześciu następujących funkcji: sinus (skrót: sin), cosinus (cos), tangens (tg), cotangens (ctg), secans (sec) i cosecans (cosec). Przyjmując na płaszczyźnie ustalony, kartezjański układ współrzędnych i oznaczając poprzez α miarę obrotu, jaki wykonała półprosta o początku w początku O układu współrzędnych wokół tego punktu, od położenia pokrywającego się z dodatnią półosią osi odciętych do położenia końcowego (zaznaczonego na rysunku), funkcje te możemy określić następująco: przyjmując, iż α > 0, gdy obrót dokonuje się w kierunku od osi odciętych do rzędnych a α < 0, gdy obrót dokonuje się w przeciwnym kierunku i oznaczając poprzez (x,y) współrzędne dowolnego punktu P ≠ O, położonego na półprostej w jej końcowym położeniu, a poprzez r - odległość punktu P od O przyjmujemy:Opierając się na twierdzenia Talesa ustalenia te nie zależą od wyboru punktu P na półprostej w jej końcowym położeniu. Ponadto z tych ustaleń wynika, iż funkcje sin i cos są określone w zbiorze R wszystkich liczb rzeczywistych i okresowe o okresie 2 π (360°), funkcje ctg i sec są określone w R poza punktami postaci k π (k180°), a funkcje tg i cosec są również określone w R, ale poza punktami postaci π /2 + k π (90° + k180°), gdzie k jest dowolną liczbą całkowitą. Łatwo także zauważyć, iż funkcje tg i ctg są okresowe o okresie π (180°), a funkcje sec i cosec mają moment 2 π (360°).Z podanych ustaleń wynikają także fundamentalne związki pomiędzy funkcjami trygonometrycznymi, takie jak:dla α należących do dziedzin funkcji występujących po lewej stronie tych równości.

Czym jest Trygonometryczne Funkcje znaczenie w Słownik matematyka F .