Czym jest Różniczkowa Forma? Słownik funkcja przyporządkowująca każdemu punktowi powierzchni albo.
forma różniczkowa co to jest

Czy przydatne?

Różniczkowa Forma co to znaczy

Definicja FORMA RÓŻNICZKOWA: funkcja przyporządkowująca każdemu punktowi powierzchni albo rozmaitości różniczkowej funkcjonał liniowy albo wieloliniowy ustalonego stopnia, określony na wektorach stycznych do tej powierzchni (rozmaitości) w tym punkcie. Stopień liniowości tego funkcjonału nazywa się stopniem formy różniczkowej. Zwłaszcza różniczki funkcji skalarnych są formami różniczkowymi I stopnia. Przez wzgląd na tym zmienne form różniczkowych, również wyższych stopni, regularnie znaczy się jako różniczki współrzędnych. Tak zapisane formy różniczkowe występują na przykład pod znakiem całki skierowanej krzywoliniowej i powierzchniowej.

Definicja Funkcja Gaussa:
Co to jest stosowana raczej w teorii liczb funkcja φ, przyporządkowująca każdej liczbie naturalnej n liczbę naturalną φ (n), wyrażającą liczba nie większych od n liczb naturalnych, pierwszych względem n forma różniczkowa.
Definicja Funktor:
Co to jest występujące w teorii kategorii i będące odnosząc się do kategorii przykładem homomorfizmu struktur algebraicznych. Funktor z kategorii Γ w kategorię Δ jest jednoznacznym przyporządkowaniem φ forma różniczkowa.
Definicja Funkcja Multiplikatywno-Addytywna:
Co to jest X jest określone mnożenie (oznaczane tu bez kropki), a w przestrzeni Y - dodawanie i jeżeli zestaw D ⊆ X spełnia warunek to funkcję f: X ⊇ D Y nazywa się multiplikatywno-addytywną, gdy spełnia forma różniczkowa.
Definicja Funkcja Nierosnąca:
Co to jest zobacz funkcja malejąca forma różniczkowa.

Czym jest Różniczkowa Forma znaczenie w Słownik matematyka F .

  • Dodano:
  • Autor: