Czym jest Lissajous Figury? Słownik linie zakreślane poprzez pkt. wykonujący ruch, będący wypadkową.
figury lsajous co to jest

Czy przydatne?

Lissajous Figury co to znaczy

Definicja FIGURY LISSAJOUS: linie zakreślane poprzez pkt. wykonujący ruch, będący wypadkową dwóch wzajemnie prostopadłych drgań harmonicznych o współmiernych okresach i określonej różnicy faz. W najprostszym przypadku, gdy drgania składowe mają równe okresy, figurami Lissajous są odcinki, okrąg albo elipsy. Na rysunku przedstawiono również figury Lissajous, dla których relacja okresów wynosi 1:2.

Definicja Funkcja Niesymetryczna:
Co to jest funkcja wielu zmiennych, nie będąca funkcją symetryczną figury lissajous.
Definicja Formalizm:
Co to jest matematyce (w przeciwieństwie od filozofii) bazuje na wykorzystaniu do nie wszystkich, najczęściej regularnie powtarzanych rozumowań, takich oznaczeń i reguł operowania nimi, aby móc te rozumowania figury lissajous.
Definicja Funkcja Silnie Rosnąca:
Co to jest zobacz funkcja rosnąca figury lissajous.
Definicja Funkcjonał:
Co to jest albo o wartościach w innym ciele, ustalona w zbiorze odwzorowań, krzywych albo w przestrzeni liniowej. Funkcjonałami nazywa się również funkcje rzeczywiste albo zespolone wielu zmiennych wektorowych figury lissajous.

Czym jest Lissajous Figury znaczenie w Słownik matematyka F .

  • Dodano:
  • Autor: