Czym jest Droga? Słownik ciągłe odwzorowanie f: R ⊇ [0,1] X, gdzie X jest przestrzenią topologiczną.
droga co to jest

Czy przydatne?

Droga co to znaczy

Definicja DROGA: ciągłe odwzorowanie f: R ⊇ [0,1] X, gdzie X jest przestrzenią topologiczną. Punkty f(0) i f(1) nazywają się adekwatnie początkiem i końcem drogi f, a w razie, gdy f(0) = f(1) = x0, droga f nazywa się pętlą w punkcie x0.

Definicja Drzewo:
Co to jest normalnie niezorientowany, nie mający cykli. Drzewa służą do ilustracji albo zapisu zespołu stosunku zachodzących między elementami pewnego zbioru skończonego, ułatwiając badanie związków pomiędzy droga.
Definicja Doskonała Jednorodność:
Co to jest własność przestrzeni metrycznej X polegająca na tym, iż dla każdej izometrii f: X ⊇ A f(A) ⊆ X istnieje taka izometria h: X X, iż h(x) = f(x) dla x ∈ A. Idealnie jednorodne są przestrzenie euklidesowe droga.
Definicja Działania Na Zbiorach:
Co to jest odejmowanie mnogościowe, różnica symetryczna zbiorów, iloczyn mnogościowy i iloczyn kartezjański zbiorów. Właściwością charakterystyczną sumy i iloczynu mnogościowego jest ich jednolite ustalenie dla droga.
Definicja Długość Łuku:
Co to jest 1. zobacz długość krzywej; 2. zobacz wyznacznik naturalny droga.

Czym jest Droga znaczenie w Słownik matematyka D .

  • Dodano:
  • Autor: