Czym jest Decem? Słownik z łaciny dziesięć , od niego pochodzą takie słowa jak decymetr, decymalny.
decem co to jest

Czy przydatne?

Decem co to znaczy

Definicja DECEM: z łaciny "dziesięć", od niego pochodzą takie słowa jak decymetr, decymalny i inne.

Definicja Dodawanie Funkcji:
Co to jest są funkcjami o wspólnej dziedzinie D, a w przestrzeni wartości Y jest określone dodawanie +, to sumą funkcji f i g nazywa się taką funkcję h: X ⊇ D Y, iż h(x) = f(x) + g(x) dla x ∈ D. Przeważnie decem.
Definicja Dolny Kres:
Co to jest zobacz kres dolny decem.
Definicja Dodawanie Modulo:
Co to jest sumą modulo p liczb rzeczywistych a i b nazywa się liczbę a + b - kp, gdzie k jest taką liczbą całkowitą, iż kp ≤ a + b < (k + 1)p. Sumę modulo p liczb a i b znaczy się symbolem a + b (mod p). Suma decem.
Definicja Dostawa:
Co to jest dawna, aktualnie zupełnie nie stosowana, polska nazwa funkcji cosinus decem.

Czym jest Decem znaczenie w Słownik matematyka D .

  • Dodano:
  • Autor: