Czym jest Pascha Aksjomat? Słownik aksjomat geometrii euklidesowej orzekający, iż jeżeli punkty A.
aksjomat pascha co to jest

Czy przydatne?

Pascha Aksjomat co to znaczy

Definicja AKSJOMAT PASCHA: aksjomat geometrii euklidesowej orzekający, iż jeżeli punkty A, B, C są niewspółliniowe a prosta p leży w płaszczyźnie przechodzącej poprzez te punkty, nie przechodzi poprzez żaden z nich i przecina któryś z odcinków: [A,B], [B,C] albo [A,C], to prosta p przecina jeszcze co najmniej jeden spośród tych odcinków. Głównymi konsekwencjami tego aksjomatu (przy uwzględnieniu pozostałych aksjomatów geometrii euklidesowej) są: 1) posiadanie poprzez każdy odcinek punktów wewnętrznych, a z powodu - nieskończona liczba punktów na odcinku, i 2) znane zjawiska rozcinania opierające na tym, iż pkt. dzieli prostą na dwie części i podobnie prosta dzieli płaszczyznę na dwie części a płaszczyzna dzieli na dwie części przestrzeń trójwymiarową itd.

Definicja Antypodera:
Co to jest zobacz antyspodkowa aksjomat pascha.
Definicja Algebraiczne Równanie:
Co to jest zobacz równanie algebraiczne aksjomat pascha.
Definicja Algebra Funkcji:
Co to jest funkcji V V, gdzie V jest przestrzenią liniową nad ciałem K (zwłaszcza V może być przestrzenią liczb rzeczywistych albo zespolonych), iż suma i złożenie funkcji rodziny Φ należy do Φ, a również aksjomat pascha.
Definicja Aequatio:
Co to jest z łaciny równanie aksjomat pascha.

Czym jest Pascha Aksjomat znaczenie w Słownik matematyka A .

  • Dodano:
  • Autor: