Wypiór, Wycinek, Wiosłować, Wadera, Wietrznik, Wieniec, Wiecha, Wiatr, Weszka, Wataha, Warchlak.
wypiór wycinek wiosłować co to jest

Co to jest na polowaniu na W

 • Co znaczy Wab Definicja zwierzynę w momencie rui. 2. Naśladowanie głosu zwierzyny poprzez wabiarza w celu jej przywabienia. 3. Żywe zwierzę (albo atrapa
 • Co znaczy Wędrowny Definicja Zwierz bez stałej ostoi, stale zmieniający miejsce, wędrujący. Odmiennie przechodni
 • Co znaczy Węglarz Definicja ciemnoszarego aż do czarnego wspólnie z czarnym kwiatem (w przeciwieństwie od żmijki-lisa z białym kwiatem). Odmiennie murzyn
 • Co znaczy Widłak Definicja Samiec zwierzyny płowej posiadający po dwie odnogi na tykach poroża
 • Co znaczy Wiecheć Definicja Pęk dłuższych włosów u nasady prącia samców zwierzyny płowej i czarnej. Odmiennie pędzel
 • Co znaczy Wietrzyć Definicja O zwierzynie - sprawdzać i lustrować okolicę dzięki zmysłu powonienia, O psie - poszukiwać tropów zapachowych zostawionych poprzez zwierzynę
 • Co znaczy Wlot Definicja 1. Otwór wejściowy do nory. Odmiennie okno, wylot. 2. Rana postrzałowa w miejscu trafienia
 • Co znaczy Woliera Definicja Miejsce ogrodzone siatką do hodowli ptaków (np bażantów) albo ich przetrzymywania (na przykład ptaków łowczych
 • Co znaczy Wycieranie Definicja pocieranie porożem o gałęzie i pnie młodych drzew i krzewów. W ten sposób żywica i soki roślinne zabarwiają poroże zwierzyny. Odmiennie
 • Co znaczy Wyfarbowanie Definicja Okresowa zmiana barwy sukni. Odmiennie przefarbowanie, wybarwianie
 • Co znaczy Wylot Definicja 1. Otwór wejściowy do nory. Odmiennie okno, wlot. 2. Rana w miejscu przestrzelenia zwierzyny (otwór wylotowy kuli). Odmiennie przestrzał
 • Co znaczy Wyprowadzać Definicja Wydawać na świat młode i wychować je. Odmiennie wywodzić
 • Co znaczy Wysłuch Definicja celu określenia miejsca ich pobytu (bukowiska, rykowiska, tokowiska, kąpieliska, buchtowiska). Odmiennie podsłuch
 • Co znaczy Wytrzeszcze Definicja Jedno z ustaleń oczu zająca. Inne - blaski, trzeszcze, bałuchy, gały, patry
 • Co znaczy Włóczka Definicja w celu zwabienia drapieżników. 2. Ciągnięcie padliny albo ustrzelonej zwierzyny drobnej w celu powstania sztucznego tropu dla szkolenia
 • Co znaczy Widlica Definicja Rozwidlenie tyk albo odnóg w porożu zwierzyny płowej
 • Co znaczy Waga Definicja Ciąg, kierunek przemieszczania się zwierzyny, stałe miejsce przechodzenia, przesmyk
 • Co znaczy Widłówka Definicja Młoda kuropatwa o ogonie w kształcie widełek ukształtowanym w ten sposób stratą (w rezultacie pierzenia się) środkowych sterówek
 • Co znaczy Wiosło Definicja Noga ptaka wodnego (charakterystyczną właściwością jest błona pomiędzy palcami
 • Co znaczy Wnyk Definicja Pętla z drutu albo linki do łapania zwierząt. To jest nielegalna, nie dozwolona prawem sposób chwytania zwierząt
 • Co znaczy Wyciąg Definicja Urządzenie w broni łamanej wysuwające (a nie wyrzucające jak eżektor) łuski z komór nabojowych. Odmiennie ekstrador
 • Co znaczy Wykot Definicja Wydawanie na świat (narodziny) młodych muflonów, saren, zajęcy i królików. Odmiennie wykocanie
 • Co znaczy Wyrodek Definicja Kozioł (rogacz) w bardzo słabej kondycji (selekcyjny). Odmiennie darniak
 • Co znaczy Wywodek Definicja Młody ptak, bezpośrednio po puszczeniu gniazda (po wywiedzeniu z gniazda). Odmiennie wywódka
 • Co znaczy Wieczny Definicja O zwierzynie - nie zmieniający formy poroża na przykład wieczny ósmak - byk, który od pewnego wieku co roku nasadza wieniec ósmaka
 • Co znaczy Wilcza odnoga Definicja Rzadko występująca, czwarta od dołu odnoga na tyce wieńca. Odmiennie odnoga podkoronna albo zbędna
 • Co znaczy Wybielanie Definicja Jeden z mechanizmów preparacji czaszek (trofeów). Odmiennie bielenie
 • Co znaczy Wyprzedzenie Definicja Odległość na jaką kieruje strzelec broń, celując przed poruszający się cel. Odmiennie założenie, zakład
 • Co znaczy Wystawianie Definicja Wskazywanie myśliwemu poprzez psa zwierzyny na przykład stójką albo oszczekiwaniem
 • Co znaczy Wybarwianie Definicja Okresowa zmiana barwy sukni. Odmiennie wyfarbowanie, przefarbowanie
 • Co znaczy Wyciekanie Definicja Uciekanie ptactwa pieszo, przeważnie zauważalne pośród kuraków. Odmiennie ciekanie
 • Co znaczy Wydeptywanie Definicja Piesze polowanie, penetracja łowiska. Odmiennie deptanie
 • Co znaczy Wykocanie Definicja Wydawanie na świat (narodziny) młodych muflonów, saren, zajęcy i królików. Odmiennie wykot
 • Co znaczy Wypierzanie Definicja Zmiana piór (sukni) poprzez ptaki
 • Co znaczy Wyprowadzić Definicja Wydać na świat młode i wychować je. Odmiennie wywodzić
 • Co znaczy Wyrzutnik Definicja System wyrzucający łuski z komór nabojowych. Odmiennie eżektor
 • Co znaczy Wywódka Definicja Młody ptak, bezpośrednio po puszczeniu gniazda (po wywiedzeniu z gniazda). Odmiennie wywodek
 • Co znaczy Wywodzić Definicja Wydać na świat młode i wychować je. Odmiennie wyprowadzać
 • Co znaczy Wyłysieć Definicja Zrzucić poroże
 • Co znaczy Wachlarz Definicja Ogon głuszca (o charakterystycznym kształcie przypominającym wachlarz
 • Co znaczy Warchlak Definicja Młody dzik w pierwszym roku życia o charakterystycznej sukni w pasy. Odmiennie pasiak
 • Co znaczy Wataha Definicja Stado dzików albo wilków
 • Co znaczy Weszka Definicja Młoda, jeszcze nie wypierzona kuropatwa
 • Co znaczy Wiatr Definicja Węch psa myśliwskiego. Odmiennie cuch
 • Co znaczy Wiecha Definicja Ogon wilka. Odmiennie polano
 • Co znaczy Wieniec Definicja Poroże jelenia byka
 • Co znaczy Wietrznik Definicja Nos psa albo drapieżników
 • Co znaczy Wadera Definicja Samica wilka
 • Co znaczy Wiosłować Definicja O ptactwie wodnym - płynąć
 • Co znaczy Wycinek Definicja Dzik samiec w trzecim roku życia
 • Co znaczy Wypiór Definicja Pierzący się ptak

Słownik definicji na polowaniu | co oznacza

Opis pojęć z polowania na zwierzynę. Polowanie na łatwe zwierzęta, łatwe polowanie. Klub miłośnika polowań, klub łowiecki. Przykłady zastosowania.

Definicja Wypiór, Wycinek, Wiosłować, Wadera, Wietrznik, Wieniec, Wiecha, Wiatr, Weszka, Wataha, Warchlak, Wachlarz, Wyłysieć, Wywodzić, Wywódka, Wyrzutnik, Wyprowadzić co to znaczy.

Słownik Wypiór, Wycinek, Wiosłować, Wadera, Wietrznik, Wieniec co to jest.