Wnyk co znaczy Wadera krzyżówka Wiosłować co to jest Wiosło słownik Wystawianie czym jest Węglarz.
wyprowadzić wybielanie co to jest

Co to jest na polowaniu na W

 • Co znaczy Wyprowadzić Definicja Wydać na świat młode i wychować je. Odmiennie wywodzić co znaczy.
 • Co znaczy Wybielanie Definicja Jeden z mechanizmów preparacji czaszek (trofeów). Odmiennie bielenie krzyżówka.
 • Co znaczy Wyfarbowanie Definicja Okresowa zmiana barwy sukni. Odmiennie przefarbowanie, wybarwianie co to jest.
 • Co znaczy Wiecheć Definicja Pęk dłuższych włosów u nasady prącia samców zwierzyny płowej i czarnej. Odmiennie pędzel słownik.
 • Co znaczy Wieniec Definicja Poroże jelenia byka czym jest.
 • Co znaczy Wylot Definicja 1. Otwór wejściowy do nory. Odmiennie okno, wlot. 2. Rana w miejscu przestrzelenia zwierzyny (otwór wylotowy kuli). Odmiennie przestrzał co oznacza.
 • Co znaczy Wydeptywanie Definicja Piesze polowanie, penetracja łowiska. Odmiennie deptanie tłumaczenie.
 • Co znaczy Wataha Definicja Stado dzików albo wilków przykłady.
 • Co znaczy Wypierzanie Definicja Zmiana piór (sukni) poprzez ptaki definicja.
 • Co znaczy Widłak Definicja Samiec zwierzyny płowej posiadający po dwie odnogi na tykach poroża encyklopedia.
 • Co znaczy Wyrzutnik Definicja System wyrzucający łuski z komór nabojowych. Odmiennie eżektor jak działa.
 • Co znaczy Wyciekanie Definicja Uciekanie ptactwa pieszo, przeważnie zauważalne pośród kuraków. Odmiennie ciekanie czy jest.
 • Co znaczy Odnoga Wilcza Definicja Rzadko występująca, czwarta od dołu odnoga na tyce wieńca. Odmiennie odnoga podkoronna albo zbędna pojęcie.
 • Co znaczy Włóczka Definicja padliny do miejsca nęciska w celu zwabienia drapieżników. 2. Ciągnięcie padliny albo ustrzelonej zwierzyny drobnej w celu powstania wyjaśnienie.
 • Co znaczy Wietrzyć Definicja O zwierzynie - sprawdzać i lustrować okolicę dzięki zmysłu powonienia, O psie - poszukiwać tropów zapachowych zostawionych poprzez zwierzynę opis.
 • Co znaczy Wyprowadzać Definicja Wydawać na świat młode i wychować je. Odmiennie wywodzić informacje.
 • Co znaczy Weszka Definicja Młoda, jeszcze nie wypierzona kuropatwa znaczenie.
 • Co znaczy Woliera Definicja Miejsce ogrodzone siatką do hodowli ptaków (np bażantów) albo ich przetrzymywania (na przykład ptaków łowczych co znaczy.
 • Co znaczy Wywodek Definicja Młody ptak, bezpośrednio po puszczeniu gniazda (po wywiedzeniu z gniazda). Odmiennie wywódka krzyżówka.
 • Co znaczy Wysłuch Definicja odgłosów zwierzyny w celu określenia miejsca ich pobytu (bukowiska, rykowiska, tokowiska, kąpieliska, buchtowiska). Odmiennie podsłuch co to jest.
 • Co znaczy Wybarwianie Definicja Okresowa zmiana barwy sukni. Odmiennie wyfarbowanie, przefarbowanie słownik.
 • Co znaczy Wab Definicja poprzez nawołującą się zwierzynę w momencie rui. 2. Naśladowanie głosu zwierzyny poprzez wabiarza w celu jej przywabienia. 3. Żywe zwierzę czym jest.
 • Co znaczy Wędrowny Definicja Zwierz bez stałej ostoi, stale zmieniający miejsce, wędrujący. Odmiennie przechodni co oznacza.
 • Co znaczy Widłówka Definicja Młoda kuropatwa o ogonie w kształcie widełek ukształtowanym w ten sposób stratą (w rezultacie pierzenia się) środkowych sterówek tłumaczenie.
 • Co znaczy Wieczny Definicja O zwierzynie - nie zmieniający formy poroża na przykład wieczny ósmak - byk, który od pewnego wieku co roku nasadza wieniec ósmaka przykłady.
 • Co znaczy Wywodzić Definicja Wydać na świat młode i wychować je. Odmiennie wyprowadzać definicja.
 • Co znaczy Wykot Definicja Wydawanie na świat (narodziny) młodych muflonów, saren, zajęcy i królików. Odmiennie wykocanie encyklopedia.
 • Co znaczy Wywódka Definicja Młody ptak, bezpośrednio po puszczeniu gniazda (po wywiedzeniu z gniazda). Odmiennie wywodek jak działa.
 • Co znaczy Wyciąg Definicja Urządzenie w broni łamanej wysuwające (a nie wyrzucające jak eżektor) łuski z komór nabojowych. Odmiennie ekstrador czy jest.
 • Co znaczy Warchlak Definicja Młody dzik w pierwszym roku życia o charakterystycznej sukni w pasy. Odmiennie pasiak pojęcie.
 • Co znaczy Wyrodek Definicja Kozioł (rogacz) w bardzo słabej kondycji (selekcyjny). Odmiennie darniak wyjaśnienie.
 • Co znaczy Wiatr Definicja Węch psa myśliwskiego. Odmiennie cuch opis.
 • Co znaczy Wycinek Definicja Dzik samiec w trzecim roku życia informacje.
 • Co znaczy Wlot Definicja 1. Otwór wejściowy do nory. Odmiennie okno, wylot. 2. Rana postrzałowa w miejscu trafienia znaczenie.
 • Co znaczy Wyprzedzenie Definicja Odległość na jaką kieruje strzelec broń, celując przed poruszający się cel. Odmiennie założenie, zakład co znaczy.
 • Co znaczy Widlica Definicja Rozwidlenie tyk albo odnóg w porożu zwierzyny płowej krzyżówka.
 • Co znaczy Wiecha Definicja Ogon wilka. Odmiennie polano co to jest.
 • Co znaczy Wachlarz Definicja Ogon głuszca (o charakterystycznym kształcie przypominającym wachlarz słownik.
 • Co znaczy Wypiór Definicja Pierzący się ptak czym jest.
 • Co znaczy Wietrznik Definicja Nos psa albo drapieżników co oznacza.
 • Co znaczy Wycieranie Definicja poroża poprzez pocieranie porożem o gałęzie i pnie młodych drzew i krzewów. W ten sposób żywica i soki roślinne zabarwiają poroże tłumaczenie.
 • Co znaczy Waga Definicja Ciąg, kierunek przemieszczania się zwierzyny, stałe miejsce przechodzenia, przesmyk przykłady.
 • Co znaczy Wytrzeszcze Definicja Jedno z ustaleń oczu zająca. Inne - blaski, trzeszcze, bałuchy, gały, patry definicja.
 • Co znaczy Wykocanie Definicja Wydawanie na świat (narodziny) młodych muflonów, saren, zajęcy i królików. Odmiennie wykot encyklopedia.
 • Co znaczy Wyłysieć Definicja Zrzucić poroże jak działa.
 • Co znaczy Węglarz Definicja futra w kolorach od ciemnoszarego aż do czarnego wspólnie z czarnym kwiatem (w przeciwieństwie od żmijki-lisa z białym kwiatem). Odmiennie czy jest.
 • Co znaczy Wystawianie Definicja Wskazywanie myśliwemu poprzez psa zwierzyny na przykład stójką albo oszczekiwaniem pojęcie.
 • Co znaczy Wiosło Definicja Noga ptaka wodnego (charakterystyczną właściwością jest błona pomiędzy palcami wyjaśnienie.
 • Co znaczy Wiosłować Definicja O ptactwie wodnym - płynąć opis.
 • Co znaczy Wadera Definicja Samica wilka informacje.
 • Co znaczy Wnyk Definicja Pętla z drutu albo linki do łapania zwierząt. To jest nielegalna, nie dozwolona prawem sposób chwytania zwierząt znaczenie.

Słownik definicji na polowaniu | co oznacza

Opis pojęć z polowania na zwierzynę. Polowanie na łatwe zwierzęta, łatwe polowanie. Klub miłośnika polowań, klub łowiecki. Przykłady zastosowania.

Definicja Wnyk co znaczy Wadera krzyżówka Wiosłować co to jest Wiosło słownik Wystawianie czym jest Węglarz co oznacza Wyłysieć tłumaczenie Wykocanie przykłady. co to znaczy.

Słownik Wyprowadzić co znaczy Wybielanie krzyżówka Wyfarbowanie co to jest co to jest.