Błociarz, Byk Stadny, Byk, Burczenie, Bulgot, Bukowanie, Budka, Buchta, Broda, Brewka, Brew, Brać.
błociarz stadny burczenie co to jest

Co to jest na polowaniu na B

 • Co znaczy Bruzda Definicja żłobienie wewnętrznej części lufy. Bruzdy wspólnie z polami tworzą wewnętrzną płaszczyznę przewodu lufy. Ich zadaniem jest nadanie co to jest.
 • Co znaczy Baranek Definicja Inne ustalenie bekasa kszyka definicja.
 • Co znaczy Buszówka Definicja Penetrowanie szuwarów albo zarośli poprzez myśliwego z psem płochaczem. Odmiennie buszowanie co znaczy.
 • Co znaczy Badyle Definicja 1. Kończyny (nogi) łosia, jelenia albo daniela. 2. Tyki (odnogi) poroża byka łosia, jelenia albo daniela słownik.
 • Co znaczy Baka Definicja Część kolby broni myśliwskiej. Występ ułatwiający przyłożenie policzka do kolby w trakcie składania się do strzału znaczenie.
 • Co znaczy Rogi Baranie Definicja Ustalenie jednej z form poroża rogaczy przypominającego rogi barana (poroże selekcyjne czym jest.
 • Co znaczy Barłóg Definicja Legowisko niedźwiedzia albo dzika co to jest.
 • Co znaczy Bałamut Definicja Pies gończy regularnie gubiący (mylący) właściwy trop definicja.
 • Co znaczy Bałyk Definicja Sposób poruszania się psa myśliwskiego pełzając albo czołgając się co znaczy.
 • Co znaczy Bałykowanie Definicja Poruszanie się (przemieszczanie) psa myśliwskiego pełzając albo czołgając się słownik.
 • Co znaczy Bażanciarz Definicja Myśliwy preferujący polowania na bażanty znaczenie.
 • Co znaczy Bębenek Definicja Wabik stosowany przy polowaniu na kuropatwy i przepiórki czym jest.
 • Co znaczy Belka Definicja Poziomy albo pionowy obiekt siatki celowniczej (w kształcie grotu albo nitki co to jest.
 • Co znaczy Bezoar Definicja Substancja wydzielająca się z dołków łzowych (gruczołów przedocznych) jeleni. Odmiennie nazywana łzami jelenia definicja.
 • Co znaczy Stopa Biała Definicja Miejsce (teren) polowania kompletnie pokryte warstwą śniegu co znaczy.
 • Co znaczy Bicie Definicja 1. Siła odrzutu broni palnej. 2. Głos samca przepiórki w momencie godowym. 3. Atak ptaka łowczego słownik.
 • Co znaczy Bielenie Definicja Jedna z czynności preparowania trofeów (bielenie czaszki) - czyszczenie, usunięcie tłuszczu, wybielanie kości. Odmiennie wybielanie znaczenie.
 • Co znaczy Blaski Definicja Jedno z ustaleń oczu zająca. Inne - bałuchy, trzeszcze czym jest.
 • Co znaczy Bobczenie Definicja Wydalanie kału poprzez zwierzynę płową, zające i dzikie króliki. Odmiennie prószenie co to jest.
 • Co znaczy Bobrowisko Definicja Miejsce zasiedlone poprzez bobry definicja.
 • Co znaczy Bok Definicja Broń myśliwska gładkolufowa z pionowym układem luf, odmiennie nadlufka co znaczy.
 • Co znaczy Butelka Definicja Postawa kuraków z wyciągniętą ku górze szyją w trakcie wykonywania pieśni godowych słownik.
 • Co znaczy Bywały Definicja Ustalenie zwierza sprytnego, doświadczonego znaczenie.
 • Co znaczy Bączek Definicja Obiekt broni - zaczep (uchwyt) wykorzystywany do mocowania paska, odmiennie antabka czym jest.
 • Co znaczy Badylarz Definicja Byk daniela albo łosia nie posiadający poroża w formie łopat albo półłopat (posiadający jedynie poroże z badylami co to jest.
 • Co znaczy Bałwanek Definicja Atrapa dzikiej kaczki (albo innego ptaka), przywabiająca inne ptaki danego gatunku. Odmiennie cień, profil definicja.
 • Co znaczy Bażant Definicja Jedna z konkurencji strzelań myśliwskich. Odmiennie - przeloty - (konkurencja strzelań śrutowych do rzutków co znaczy.
 • Co znaczy Bekanie Definicja Odbywanie godów jeleni i danieli w okresie rykowiska i bekowiska słownik.
 • Co znaczy Bukanie Definicja Odbywanie godów poprzez łosie. Odmiennie bukowanie znaczenie.
 • Co znaczy Berło Definicja Drążek z poprzeczką stosowany poprzez sokolników do sadzania ptaka łowczego czym jest.
 • Co znaczy Bobrowanie Definicja Penetracja podmokłych terenów łowiska (zarośla, szuwary, bagna) poprzez zwierzynę albo psy płochacze co to jest.
 • Co znaczy Breneka Definicja Ustalenie naboju i pocisku kulowego do myśliwskiej broni gładkolufowej definicja.
 • Co znaczy Brochanie Definicja Zażywanie błotnej kąpieli poprzez jelenie albo dziki w babrzysku. Odmiennie babranie co znaczy.
 • Co znaczy Bródka Definicja czarne piórko, układające się w szczoteczkę, narastające u nasady ogona słonki. Piórko to stanowi trofeum łowieckie. Odmiennie pędzelek słownik.
 • Co znaczy Brok Definicja Drobny śrut myśliwski znaczenie.
 • Co znaczy Brzeg Definicja Wystająca dolna część łuski. Odmiennie rant czym jest.
 • Co znaczy Brzeszczot Definicja Ostrze kordelasa albo noża myśliwskiego co to jest.
 • Co znaczy Buchtowisko Definicja Miejsce gdzie dziki ryjąc poszukują (albo poszukiwały) pokarmu w podłożu (runie, ziemi, darni). Odmiennie buchta definicja.
 • Co znaczy Buczek Definicja Prosty myśliwski instrument dęty. Odmiennie rożek co znaczy.
 • Co znaczy Bulgotanie Definicja Głos cietrzewi wydawany w okresie toków. Inne ustalenia - belkotanie, czuszykanie słownik.
 • Co znaczy Burkanie Definicja Charakterystyczny głos wydawany poprzez skrzydła zrywającego się do lotu ptaka. Odmiennie burkot, furkot znaczenie.
 • Co znaczy Bury Definicja Jedno z ustaleń wilka czym jest.
 • Co znaczy Bełkot Definicja Głos wydawany w trakcie toków poprzez koguta cietrzewia. Odmiennie bulgot co to jest.
 • Co znaczy Myśliwski Bieg Definicja organizowana w dniu 3 listopada (św. Huberta) - albo w najbliższych dniach - polegająca na konnej pogoni za lisem, naśladująca dawne definicja.
 • Co znaczy Blat Definicja się zwierzyny w relacji do myśliwego. Zwierzę ustawione jest bokiem co daje idealną sposobność do oceny zwierzyny i strzału co znaczy.
 • Co znaczy Bobki Definicja Odchody zwierzyny płowej, zajęcy i dzikich królików słownik.
 • Co znaczy Łowiecka Brać Definicja Ekipa osób razem polujących i przyjaźniących się. Odmiennie towarzysze łowów, brać myśliwska znaczenie.
 • Co znaczy Brochowisko Definicja Podmokłe, błotniste miejsce gdzie dziki albo jelenie korzystają z kąpieli błotnej. Odmiennie babrzysko, kąpielisko, kąpidło czym jest.
 • Co znaczy Samopowtarzalna Broń Definicja Broń z mechanizmem wyrzucającym łuskę i ładującym następny nabój do komory nabojowej. Odmiennie automat co to jest.
 • Co znaczy Buchtowanie Definicja Poszukiwanie poprzez dziki pożywienia w runie leśnym albo na polu przez rycie gwizdem w ziemi definicja.
 • Co znaczy Bukiet Definicja 1. Ogon sarny. Odmiennie kwiatek. 2. Bażanty zrywające się do lotu równocześnie w dużej ekipie co znaczy.
 • Co znaczy Buszowanie Definicja Penetrowanie szuwarów albo zarośli poprzez myśliwego z psem płochaczem. Odmiennie buszówka słownik.
 • Co znaczy Główny Byk Definicja Jeleń albo daniel przewodzący chmarze w momencie godowym (rykowiska, bekowiska). Odmiennie byk stadny znaczenie.
 • Co znaczy Baran Definicja Dojrzały samiec muflona, odmiennie tryk czym jest.
 • Co znaczy Bekowisko Definicja Moment godowy danieli. Tym określeniem nazywa się także miejsce odbywania godów co to jest.
 • Co znaczy Budan Definicja Szałas myśliwski wykorzystywany jako schronienie i miejsce czatów. Odmiennie kureń definicja.
 • Co znaczy Babranie Definicja Zażywanie błotnej kąpieli poprzez jelenie albo dziki w babrzysku. Odmiennie brochanie co znaczy.
 • Co znaczy Babrzysko Definicja Podmokłe, błotniste miejsce gdzie dziki albo jelenie korzystają z kąpieli błotnej. Odmiennie brochowisko, kąpielisko, kąpidło słownik.
 • Co znaczy Basior Definicja Dorosły samiec wilka znaczenie.
 • Co znaczy Basista Definicja Jeleń byk o nadzwyczajnym głosie, wyróżniający się głęboką barwą głosu wśród innych byków na rykowisku czym jest.
 • Co znaczy Baskila Definicja Metalowy obiekt myśliwskiej broni łamanej złączający lufy z osadą co to jest.
 • Co znaczy Bałuchy Definicja Jedno z ustaleń oczu zająca. Inne - blaski, trzeszcze, wytrzeszcze, gały, patry definicja.
 • Co znaczy Bażantarnia Definicja Miejsce hodowli bażantów - woliera wraz ze wszystkimi urządzeniami koniecznymi w hodowli co znaczy.
 • Co znaczy Bębnienie Definicja Głos wydawany poprzez bekasa kszyka. Odmiennie beczenie słownik.
 • Co znaczy Beczenie Definicja 1. Głos wydawany poprzez daniele albo muflony. 2. Głos wydawany poprzez bekasa kszyka. Odmiennie bębnienie znaczenie.
 • Co znaczy Burkot Definicja Charakterystyczny głos wydawany poprzez skrzydła zrywającego się do lotu ptaka. Odmiennie burczenie, furkot czym jest.
 • Co znaczy Bezkurkówa Definicja kurkami umieszczonymi wewnątrz baskili. W przeciwieństwie od dawnej broni myśliwskiej, gdzie kurki umieszczone były na zewnątrz a ich co to jest.
 • Co znaczy Bełkotanie Definicja Głos cietrzewi wydawany w okresie toków. Inne ustalenia - bulgotanie, czuszykanie definicja.
 • Co znaczy Bukowisko Definicja Moment godowy łosi i miejsce gdzie odbywają się gody co znaczy.
 • Co znaczy Hubertowski Bieg Definicja organizowana w dniu 3 listopada (św. Huberta) - albo w najbliższych dniach - polegająca na konnej pogoni za lisem, naśladująca dawne słownik.
 • Co znaczy Biegi Definicja Nogi dzika znaczenie.
 • Co znaczy Bielactwo Definicja Wrodzony brak albo niedobór barwnika w skórze i sierści (spotykany przeważnie u daniela). Odmiennie albinizm czym jest.
 • Co znaczy Biesiadowanie Definicja uroczystości, rocznic albo polowań. Jedna z tradycji łowieckich zbierania się myśliwych z rodzinami i przyjaciółmi regularnie przy ognisku co to jest.
 • Co znaczy Biotop Definicja Środowisko bezpośrednio albo pośrednio wpływające - poprzez istniejące w nim warunki ekologiczne - na bytujące tam zwierzęta definicja.
 • Co znaczy Bokobrody Definicja Kępki włosów na policzkach nie wszystkich zwierząt (ryś, wilk, jenot, stary dzik co znaczy.
 • Co znaczy Myśliwska Brać Definicja Ekipa osób razem polujących i przyjaźniących się. Odmiennie towarzysze łowów, brać łowiecka słownik.
 • Co znaczy Brew Definicja silnie fałdowanej skóry w kolorze czerwonym nad okiem (ziernikiem) samców nie wszystkich kuraków (głuszec, cietrzew, bażant). Odmiennie znaczenie.
 • Co znaczy Brewka Definicja silnie fałdowanej skóry w kolorze czerwonym nad okiem (ziernikiem) samców nie wszystkich kuraków (głuszec, cietrzew, bażant). Odmiennie czym jest.
 • Co znaczy Broda Definicja czarnych piór na podgardlu koguta głuszca. 2. Dolny fragment zwisającej grzywy dojrzałego byka jelenia. 3. Narośl skórka pokryta długim co to jest.
 • Co znaczy Buchta Definicja Miejsce gdzie dziki ryjąc poszukują (albo poszukiwały) pokarmu w podłożu (runie, ziemi, darni). Odmiennie buchtowisko definicja.
 • Co znaczy Budka Definicja którym wysypuje się karmę dla kuropatw. 2. Zamaskowane schronienie używane do obserwacji i polowania na przykład na dzikie ptactwo co znaczy.
 • Co znaczy Bukowanie Definicja Odbywanie godów poprzez łosie. Odmiennie bukanie słownik.
 • Co znaczy Bulgot Definicja Głos wydawany w trakcie toków poprzez koguta cietrzewia. Odmiennie bełkot znaczenie.
 • Co znaczy Burczenie Definicja Charakterystyczny głos wydawany poprzez skrzydła zrywającego się do lotu ptaka. Odmiennie burkot, furkot czym jest.
 • Co znaczy Byk Definicja Ustalenia samca żubra, łosia, jelenia, daniela. Odmiennie rogal co to jest.
 • Co znaczy Stadny Byk Definicja Jeleń albo daniel przewodzący chmarze i odgrywający wiodącą rolę w momencie godowym (rykowiska, bekowiska). Odmiennie byk kluczowy definicja.
 • Co znaczy Błociarz Definicja Gwarowe ustalenie dużego dzika. Odmiennie smoluch, smolarz, usmol, czarnuch, kaban co znaczy.

Słownik definicji na polowaniu | co oznacza

Opis pojęć z polowania na zwierzynę. Polowanie na łatwe zwierzęta, łatwe polowanie. Klub miłośnika polowań, klub łowiecki. Przykłady zastosowania.

Definicja Błociarz, Byk Stadny, Byk, Burczenie, Bulgot, Bukowanie, Budka, Buchta, Broda, Brewka, Brew, Brać Myśliwska, Bokobrody, Biotop, Biesiadowanie, Bielactwo, Biegi co to znaczy.

Słownik Błociarz, Byk Stadny, Byk, Burczenie, Bulgot, Bukowanie co to jest.