Beczenie co znaczy Bałuchy krzyżówka Baranek co to jest Brać łowiecka słownik Broda czym jest.
baka bulgot krzyżówka blat co to jest

Co to jest na polowaniu na B

 • Co znaczy Baka Definicja Część kolby broni myśliwskiej. Występ ułatwiający przyłożenie policzka do kolby w trakcie składania się do strzału co znaczy.
 • Co znaczy Bulgot Definicja Głos wydawany w trakcie toków poprzez koguta cietrzewia. Odmiennie bełkot krzyżówka.
 • Co znaczy Blat Definicja się zwierzyny w relacji do myśliwego. Zwierzę ustawione jest bokiem co daje idealną sposobność do oceny zwierzyny i strzału co to jest.
 • Co znaczy Stopa Biała Definicja Miejsce (teren) polowania kompletnie pokryte warstwą śniegu słownik.
 • Co znaczy Bałwanek Definicja Atrapa dzikiej kaczki (albo innego ptaka), przywabiająca inne ptaki danego gatunku. Odmiennie cień, profil czym jest.
 • Co znaczy Biegi Definicja Nogi dzika co oznacza.
 • Co znaczy Hubertowski Bieg Definicja organizowana w dniu 3 listopada (św. Huberta) - albo w najbliższych dniach - polegająca na konnej pogoni za lisem, naśladująca dawne tłumaczenie.
 • Co znaczy Badylarz Definicja Byk daniela albo łosia nie posiadający poroża w formie łopat albo półłopat (posiadający jedynie poroże z badylami przykłady.
 • Co znaczy Brzeszczot Definicja Ostrze kordelasa albo noża myśliwskiego definicja.
 • Co znaczy Brzeg Definicja Wystająca dolna część łuski. Odmiennie rant encyklopedia.
 • Co znaczy Bałyk Definicja Sposób poruszania się psa myśliwskiego pełzając albo czołgając się jak działa.
 • Co znaczy Brochanie Definicja Zażywanie błotnej kąpieli poprzez jelenie albo dziki w babrzysku. Odmiennie babranie czy jest.
 • Co znaczy Bekanie Definicja Odbywanie godów jeleni i danieli w okresie rykowiska i bekowiska pojęcie.
 • Co znaczy Barłóg Definicja Legowisko niedźwiedzia albo dzika wyjaśnienie.
 • Co znaczy Bukowanie Definicja Odbywanie godów poprzez łosie. Odmiennie bukanie opis.
 • Co znaczy Bałykowanie Definicja Poruszanie się (przemieszczanie) psa myśliwskiego pełzając albo czołgając się informacje.
 • Co znaczy Bączek Definicja Obiekt broni - zaczep (uchwyt) wykorzystywany do mocowania paska, odmiennie antabka znaczenie.
 • Co znaczy Rogi Baranie Definicja Ustalenie jednej z form poroża rogaczy przypominającego rogi barana (poroże selekcyjne co znaczy.
 • Co znaczy Babrzysko Definicja Podmokłe, błotniste miejsce gdzie dziki albo jelenie korzystają z kąpieli błotnej. Odmiennie brochowisko, kąpielisko, kąpidło krzyżówka.
 • Co znaczy Bielactwo Definicja Wrodzony brak albo niedobór barwnika w skórze i sierści (spotykany przeważnie u daniela). Odmiennie albinizm co to jest.
 • Co znaczy Stadny Byk Definicja Jeleń albo daniel przewodzący chmarze i odgrywający wiodącą rolę w momencie godowym (rykowiska, bekowiska). Odmiennie byk kluczowy słownik.
 • Co znaczy Bełkot Definicja Głos wydawany w trakcie toków poprzez koguta cietrzewia. Odmiennie bulgot czym jest.
 • Co znaczy Bok Definicja Broń myśliwska gładkolufowa z pionowym układem luf, odmiennie nadlufka co oznacza.
 • Co znaczy Biotop Definicja Środowisko bezpośrednio albo pośrednio wpływające - poprzez istniejące w nim warunki ekologiczne - na bytujące tam zwierzęta tłumaczenie.
 • Co znaczy Buchta Definicja Miejsce gdzie dziki ryjąc poszukują (albo poszukiwały) pokarmu w podłożu (runie, ziemi, darni). Odmiennie buchtowisko przykłady.
 • Co znaczy Samopowtarzalna Broń Definicja Broń z mechanizmem wyrzucającym łuskę i ładującym następny nabój do komory nabojowej. Odmiennie automat definicja.
 • Co znaczy Blaski Definicja Jedno z ustaleń oczu zająca. Inne - bałuchy, trzeszcze encyklopedia.
 • Co znaczy Brew Definicja silnie fałdowanej skóry w kolorze czerwonym nad okiem (ziernikiem) samców nie wszystkich kuraków (głuszec, cietrzew, bażant). Odmiennie jak działa.
 • Co znaczy Bażanciarz Definicja Myśliwy preferujący polowania na bażanty czy jest.
 • Co znaczy Buszówka Definicja Penetrowanie szuwarów albo zarośli poprzez myśliwego z psem płochaczem. Odmiennie buszowanie pojęcie.
 • Co znaczy Bębnienie Definicja Głos wydawany poprzez bekasa kszyka. Odmiennie beczenie wyjaśnienie.
 • Co znaczy Bukiet Definicja 1. Ogon sarny. Odmiennie kwiatek. 2. Bażanty zrywające się do lotu równocześnie w dużej ekipie opis.
 • Co znaczy Basista Definicja Jeleń byk o nadzwyczajnym głosie, wyróżniający się głęboką barwą głosu wśród innych byków na rykowisku informacje.
 • Co znaczy Bury Definicja Jedno z ustaleń wilka znaczenie.
 • Co znaczy Bicie Definicja 1. Siła odrzutu broni palnej. 2. Głos samca przepiórki w momencie godowym. 3. Atak ptaka łowczego co znaczy.
 • Co znaczy Myśliwski Bieg Definicja organizowana w dniu 3 listopada (św. Huberta) - albo w najbliższych dniach - polegająca na konnej pogoni za lisem, naśladująca dawne krzyżówka.
 • Co znaczy Baran Definicja Dojrzały samiec muflona, odmiennie tryk co to jest.
 • Co znaczy Basior Definicja Dorosły samiec wilka słownik.
 • Co znaczy Brok Definicja Drobny śrut myśliwski czym jest.
 • Co znaczy Baskila Definicja Metalowy obiekt myśliwskiej broni łamanej złączający lufy z osadą co oznacza.
 • Co znaczy Biesiadowanie Definicja uroczystości, rocznic albo polowań. Jedna z tradycji łowieckich zbierania się myśliwych z rodzinami i przyjaciółmi regularnie przy ognisku tłumaczenie.
 • Co znaczy Byk Definicja Ustalenia samca żubra, łosia, jelenia, daniela. Odmiennie rogal przykłady.
 • Co znaczy Buchtowisko Definicja Miejsce gdzie dziki ryjąc poszukują (albo poszukiwały) pokarmu w podłożu (runie, ziemi, darni). Odmiennie buchta definicja.
 • Co znaczy Główny Byk Definicja Jeleń albo daniel przewodzący chmarze w momencie godowym (rykowiska, bekowiska). Odmiennie byk stadny encyklopedia.
 • Co znaczy Bekowisko Definicja Moment godowy danieli. Tym określeniem nazywa się także miejsce odbywania godów jak działa.
 • Co znaczy Błociarz Definicja Gwarowe ustalenie dużego dzika. Odmiennie smoluch, smolarz, usmol, czarnuch, kaban czy jest.
 • Co znaczy Burkot Definicja Charakterystyczny głos wydawany poprzez skrzydła zrywającego się do lotu ptaka. Odmiennie burczenie, furkot pojęcie.
 • Co znaczy Belka Definicja Poziomy albo pionowy obiekt siatki celowniczej (w kształcie grotu albo nitki wyjaśnienie.
 • Co znaczy Bywały Definicja Ustalenie zwierza sprytnego, doświadczonego opis.
 • Co znaczy Bobczenie Definicja Wydalanie kału poprzez zwierzynę płową, zające i dzikie króliki. Odmiennie prószenie informacje.
 • Co znaczy Berło Definicja Drążek z poprzeczką stosowany poprzez sokolników do sadzania ptaka łowczego znaczenie.
 • Co znaczy Burczenie Definicja Charakterystyczny głos wydawany poprzez skrzydła zrywającego się do lotu ptaka. Odmiennie burkot, furkot co znaczy.
 • Co znaczy Bobrowisko Definicja Miejsce zasiedlone poprzez bobry krzyżówka.
 • Co znaczy Bażant Definicja Jedna z konkurencji strzelań myśliwskich. Odmiennie - przeloty - (konkurencja strzelań śrutowych do rzutków co to jest.
 • Co znaczy Bezkurkówa Definicja kurkami umieszczonymi wewnątrz baskili. W przeciwieństwie od dawnej broni myśliwskiej, gdzie kurki umieszczone były na zewnątrz a ich słownik.
 • Co znaczy Brewka Definicja silnie fałdowanej skóry w kolorze czerwonym nad okiem (ziernikiem) samców nie wszystkich kuraków (głuszec, cietrzew, bażant). Odmiennie czym jest.
 • Co znaczy Babranie Definicja Zażywanie błotnej kąpieli poprzez jelenie albo dziki w babrzysku. Odmiennie brochanie co oznacza.
 • Co znaczy Brochowisko Definicja Podmokłe, błotniste miejsce gdzie dziki albo jelenie korzystają z kąpieli błotnej. Odmiennie babrzysko, kąpielisko, kąpidło tłumaczenie.
 • Co znaczy Bulgotanie Definicja Głos cietrzewi wydawany w okresie toków. Inne ustalenia - belkotanie, czuszykanie przykłady.
 • Co znaczy Buchtowanie Definicja Poszukiwanie poprzez dziki pożywienia w runie leśnym albo na polu przez rycie gwizdem w ziemi definicja.
 • Co znaczy Budan Definicja Szałas myśliwski wykorzystywany jako schronienie i miejsce czatów. Odmiennie kureń encyklopedia.
 • Co znaczy Myśliwska Brać Definicja Ekipa osób razem polujących i przyjaźniących się. Odmiennie towarzysze łowów, brać łowiecka jak działa.
 • Co znaczy Bruzda Definicja żłobienie wewnętrznej części lufy. Bruzdy wspólnie z polami tworzą wewnętrzną płaszczyznę przewodu lufy. Ich zadaniem jest nadanie czy jest.
 • Co znaczy Bobki Definicja Odchody zwierzyny płowej, zajęcy i dzikich królików pojęcie.
 • Co znaczy Bokobrody Definicja Kępki włosów na policzkach nie wszystkich zwierząt (ryś, wilk, jenot, stary dzik wyjaśnienie.
 • Co znaczy Bełkotanie Definicja Głos cietrzewi wydawany w okresie toków. Inne ustalenia - bulgotanie, czuszykanie opis.
 • Co znaczy Buczek Definicja Prosty myśliwski instrument dęty. Odmiennie rożek informacje.
 • Co znaczy Bródka Definicja czarne piórko, układające się w szczoteczkę, narastające u nasady ogona słonki. Piórko to stanowi trofeum łowieckie. Odmiennie pędzelek znaczenie.
 • Co znaczy Butelka Definicja Postawa kuraków z wyciągniętą ku górze szyją w trakcie wykonywania pieśni godowych co znaczy.
 • Co znaczy Bobrowanie Definicja Penetracja podmokłych terenów łowiska (zarośla, szuwary, bagna) poprzez zwierzynę albo psy płochacze krzyżówka.
 • Co znaczy Badyle Definicja 1. Kończyny (nogi) łosia, jelenia albo daniela. 2. Tyki (odnogi) poroża byka łosia, jelenia albo daniela co to jest.
 • Co znaczy Buszowanie Definicja Penetrowanie szuwarów albo zarośli poprzez myśliwego z psem płochaczem. Odmiennie buszówka słownik.
 • Co znaczy Budka Definicja którym wysypuje się karmę dla kuropatw. 2. Zamaskowane schronienie używane do obserwacji i polowania na przykład na dzikie ptactwo czym jest.
 • Co znaczy Bezoar Definicja Substancja wydzielająca się z dołków łzowych (gruczołów przedocznych) jeleni. Odmiennie nazywana łzami jelenia co oznacza.
 • Co znaczy Bębenek Definicja Wabik stosowany przy polowaniu na kuropatwy i przepiórki tłumaczenie.
 • Co znaczy Bukowisko Definicja Moment godowy łosi i miejsce gdzie odbywają się gody przykłady.
 • Co znaczy Bałamut Definicja Pies gończy regularnie gubiący (mylący) właściwy trop definicja.
 • Co znaczy Bielenie Definicja Jedna z czynności preparowania trofeów (bielenie czaszki) - czyszczenie, usunięcie tłuszczu, wybielanie kości. Odmiennie wybielanie encyklopedia.
 • Co znaczy Bukanie Definicja Odbywanie godów poprzez łosie. Odmiennie bukowanie jak działa.
 • Co znaczy Burkanie Definicja Charakterystyczny głos wydawany poprzez skrzydła zrywającego się do lotu ptaka. Odmiennie burkot, furkot czy jest.
 • Co znaczy Bażantarnia Definicja Miejsce hodowli bażantów - woliera wraz ze wszystkimi urządzeniami koniecznymi w hodowli pojęcie.
 • Co znaczy Breneka Definicja Ustalenie naboju i pocisku kulowego do myśliwskiej broni gładkolufowej wyjaśnienie.
 • Co znaczy Broda Definicja czarnych piór na podgardlu koguta głuszca. 2. Dolny fragment zwisającej grzywy dojrzałego byka jelenia. 3. Narośl skórka pokryta długim opis.
 • Co znaczy Łowiecka Brać Definicja Ekipa osób razem polujących i przyjaźniących się. Odmiennie towarzysze łowów, brać myśliwska informacje.
 • Co znaczy Baranek Definicja Inne ustalenie bekasa kszyka znaczenie.
 • Co znaczy Bałuchy Definicja Jedno z ustaleń oczu zająca. Inne - blaski, trzeszcze, wytrzeszcze, gały, patry co znaczy.
 • Co znaczy Beczenie Definicja 1. Głos wydawany poprzez daniele albo muflony. 2. Głos wydawany poprzez bekasa kszyka. Odmiennie bębnienie krzyżówka.

Słownik definicji na polowaniu | co oznacza

Opis pojęć z polowania na zwierzynę. Polowanie na łatwe zwierzęta, łatwe polowanie. Klub miłośnika polowań, klub łowiecki. Przykłady zastosowania.

Definicja Beczenie co znaczy Bałuchy krzyżówka Baranek co to jest Brać łowiecka słownik Broda czym jest Breneka co oznacza Bażantarnia tłumaczenie Burkanie przykłady. co to znaczy.

Słownik Baka co znaczy Bulgot krzyżówka Blat co to jest Biała stopa słownik co to jest.