Jak piszemy Transsubstancjacja? Pisownia trans/sub/stan/cja/cja tej -cji, tę -cję, z -cją. Słownik.
Wyraz Transsubstancjacja co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Transsubstancjacja

Jak piszemy TRANSSUBSTANCJACJA: trans/sub/stan/cja/cja tej -cji, tę -cję, z -cją.

Definicja Terier:
Co to jest terier -era, -erze; -ery, -erów transsubstancjacja.
Definicja Tamto:
Co to jest tam/to tam/tego, tam/temu, tam/tym; tam/te, tam/tych, tam/tymi transsubstancjacja.
Definicja Tygrysiątko:
Co to jest tygrysiąt/ko tym -t/kiem; tych -tek, tym -t/kom transsubstancjacja.
Definicja Trzyletni:
Co to jest trzylet/ni transsubstancjacja.

Czym jest Transsubstancjacja znaczenie w Pisownia i znaczenie T .

  • Dodano:
  • Autor: