Jak piszemy Trałować? Pisownia trałować (ja) -łuję, (on) -łuje, -łują. Słownik Trałować co to.
Wyraz Trałować co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Trałować

Jak piszemy TRAŁOWAĆ: trałować (ja) -łuję, (on) -łuje, -łują.

Definicja Transkrybować:
Co to jest tran/skrybować (ja) -buję, (on) -buje, -bują trałować co znaczy.
Definicja Tylugodzinny:
Co to jest tylugodzin/ny a. tylogodzin/ny trałować krzyżówka.
Definicja Topór:
Co to jest topór -pora, -porze; -porów trałować co to jest.
Definicja Tarnów:
Co to jest Tarnów -nowa, -nowie; przym.: tarnow/ski trałować słownik.
Definicja Tomistyczny:
Co to jest tomistycz/ny trałować czym jest.
Definicja Turkaweczka:
Co to jest turkawecz/ka tej -cz/ce, tę -cz/kę, z -cz/ką; tych -czek, tym -cz/kom trałować co oznacza.

Czym jest Trałować znaczenie w Pisownia i znaczenie T .

  • Dodano:
  • Autor: