Jak piszemy Stocznia? Pisownia stocznia tej -ni, tę -nię, ze -nią; tych -ni: Stocznia Gdańska, tym.
Wyraz Stocznia co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Stocznia

Jak piszemy STOCZNIA: stocznia tej -ni, tę -nię, ze -nią; tych -ni: Stocznia Gdańska, tym -niom.

Definicja Szlif:
Co to jest szlif (sposób lub wynik szlifowania) -fu, -fie; -fów stocznia co to jest.
Definicja Świergotać:
Co to jest świergotać -ocze a. -oce, -oczą a. -ocą; -otał stocznia definicja.
Definicja Sposobny:
Co to jest sposob/ny stocznia co znaczy.
Definicja Świetliczanka:
Co to jest świetliczan/ka tej -n/ce, tę -n/kę, ze -n/ką; tych -nek, tym -n/kom stocznia słownik.
Definicja Słowacki:
Co to jest Słowac/ki: Juliusz Słowac/ki, Słowac/kiego, o Słowac/kim stocznia znaczenie.
Definicja Spłynąć:
Co to jest spłynąć -ynę, -yniesz, -yną; -yń/cie; -ynął, -ynęła, -ęli; -ynąw/szy stocznia czym jest.

Czym jest Stocznia znaczenie w Pisownia i znaczenie S .

  • Dodano:
  • Autor: