Jak piszemy Pogmerać? Pisownia po/gmerać -gmeram a. -gmerzę, -gmerają a. -gmerzą; -gmeraj a. -gmerz.
Wyraz Pogmerać co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Pogmerać

Jak piszemy POGMERAĆ: po/gmerać -gmeram a. -gmerzę, -gmerają a. -gmerzą; -gmeraj a. -gmerz, -gmeraj/cie a. -gmerz/cie.

Definicja Pień:
Co to jest pień pnia; pnie, pni pogmerać.
Definicja Pensylwania:
Co to jest Pen/sylwania tej -nii, tę -nię, z -nią pogmerać.
Definicja Po Holendersku:
Co to jest po holen/der/sku pogmerać.
Definicja Płotka:
Co to jest płot/ka tej -t/ce, tę -t/kę, z -t/ką; tych -tek, tym -t/kom pogmerać.

Czym jest Pogmerać znaczenie w Pisownia i znaczenie P .

  • Dodano:
  • Autor: