Jak piszemy Juda? Pisownia Juda -dzie, -dę, -dą: Juda Machabeusz. Słownik Juda co to znaczy.
Wyraz Juda co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Juda

Jak piszemy JUDA: Juda -dzie, -dę, -dą: Juda Machabeusz.

Definicja Judasz:
Co to jest judasz (fałszywy człowiek; otwór w drzwiach) -sza; -sze, -szy juda.
Definicja Jak By:
Co to jest jak by (zaimek, np. Jak by to napisać? lub: Tak, jak by chciał juda.
Definicja Jaskra:
Co to jest jaskra (choroba) tej -rze, tę -rę, z -rą juda.
Definicja Jałówka:
Co to jest jałów/ka tej -w/ce, tę -w/kę, z -w/ką; tych -wek, tym -w/kom juda.

Czym jest Juda znaczenie w Pisownia i znaczenie J .

  • Dodano:
  • Autor: