Jak piszemy Józefina? Pisownia Józefina tej -inie, tę -inę, z -iną, W -ino; tych -in, tym -inom.
Wyraz Józefina co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Józefina

Jak piszemy JÓZEFINA: Józefina tej -inie, tę -inę, z -iną, W -ino; tych -in, tym -inom.

Definicja Jonizacja:
Co to jest joniza/cja tej -cji, tę -cję, z -cją józefina.
Definicja Jabłkóweczka:
Co to jest jabł/kówecz/ka tej -cz/ce, tę -cz/kę, z -cz/ką; tych -czek, tym -cz/kom józefina.
Definicja Jakikolwiek:
Co to jest jakikolwiek; jacykolwiek józefina.
Definicja Jednostronność:
Co to jest jedno/stron/ność -ści józefina.

Czym jest Józefina znaczenie w Pisownia i znaczenie J .

  • Dodano:
  • Autor: