Jak piszemy Jodometria? Pisownia jodometria tej -rii, tę -rię, z -rią. Słownik Jodometria co to.
Wyraz Jodometria co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Jodometria

Jak piszemy JODOMETRIA: jodometria tej -rii, tę -rię, z -rią.

Definicja Jednodniówka:
Co to jest jedno/dniów/ka tej -w/ce, tę -w/kę, z -w/ką; tych -wek, tym -w/kom jodometria.
Definicja Jola:
Co to jest jola (łódka) tej joli, tę jolę, z -jolą; tych jol, tym jolom jodometria.
Definicja Jawność:
Co to jest jaw/ność -ści jodometria.
Definicja Jacek:
Co to jest Jacek -ckiem; -ckowie, -cków jodometria.

Czym jest Jodometria znaczenie w Pisownia i znaczenie J .

  • Dodano:
  • Autor: