Jak piszemy Jemiołuszka? Pisownia jemiołusz/ka tej -sz/ce, tę -sz/kę, z -sz/ką; tych -szek, tym.
Wyraz Jemiołuszka co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Jemiołuszka

Jak piszemy JEMIOŁUSZKA: jemiołusz/ka tej -sz/ce, tę -sz/kę, z -sz/ką; tych -szek, tym -sz/kom.

Definicja Jezdnia:
Co to jest jezd/nia tej -ni, tę -nię, z -nią jemiołuszka.
Definicja Junak:
Co to jest junak -akiem; ci -acy, te -aki, -aków jemiołuszka.
Definicja Japonka:
Co to jest Japon/ka (mieszkanka Japonii) tej -n/ce, tę -n/kę, z -n/ką; tych -nek, tym -n/kom jemiołuszka.
Definicja Jedynowładca:
Co to jest jedyno/wład/ca -cę, -cą; -cy, -ców jemiołuszka.

Czym jest Jemiołuszka znaczenie w Pisownia i znaczenie J .

  • Dodano:
  • Autor: