Jak piszemy Jefferson? Pisownia Jef/fer/son: Thomas Jef/fer/son, Thomasa Jef/fer/sona, o Thomasie.
Wyraz Jefferson co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Jefferson

Jak piszemy JEFFERSON: Jef/fer/son: Thomas Jef/fer/son, Thomasa Jef/fer/sona, o Thomasie Jef/fer/sonie.

Definicja Jednorzędówka:
Co to jest jednorzędów/ka tej -w/ce, tę -w/kę, z -w/ką; tych -wek, tym -w/kom jefferson.
Definicja Joliot-Curie:
Co to jest Joliot-Curie: Fryderyk (a. Frédéric) Joliot-Curie, Fryderyka Joliota-Curie (a. Fryderyka Joliot-Curie), o Fryderyku Joliocie-Curie (a. o Fryderyku Joliot-Curie jefferson.
Definicja Jałmużnictwo:
Co to jest jałmużnic/two -twie jefferson.
Definicja Jaśniutki:
Co to jest jaśniut/ki jefferson.

Czym jest Jefferson znaczenie w Pisownia i znaczenie J .

  • Dodano:
  • Autor: