Jak piszemy Jednostka? Pisownia jednost/ka tej -t/ce, tę -t/kę, z -t/ką; tych -tek, tym -t/kom.
Wyraz Jednostka co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Jednostka

Jak piszemy JEDNOSTKA: jednost/ka tej -t/ce, tę -t/kę, z -t/ką; tych -tek, tym -t/kom.

Definicja Jesionka:
Co to jest jesion/ka tej -n/ce, tę -n/kę, z -n/ką; tych -nek, tym -n/kom jednostka.
Definicja Jeździectwo:
Co to jest jeździec/two -wie jednostka.
Definicja Jarzeniówka:
Co to jest jarzeniów/ka tej -w/ce, tę -w/kę, z -w/ką; tych -wek, tym -wkom jednostka.
Definicja Jawnie:
Co to jest jaw/nie jednostka.

Czym jest Jednostka znaczenie w Pisownia i znaczenie J .

  • Dodano:
  • Autor: