Jak piszemy Jedenastka? Pisownia jedenast/ka tej -t/ce, tę -t/kę, z -t/ką; tych -tek, tym -t/kom.
Wyraz Jedenastka co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Jedenastka

Jak piszemy JEDENASTKA: jedenast/ka tej -t/ce, tę -t/kę, z -t/ką; tych -tek, tym -t/kom.

Definicja Joanna:
Co to jest Joan/na tej -n/nie, tę -n/nę, z -n/ną, W -n/no; tych Joann, tym -n/nom jedenastka.
Definicja Józefina:
Co to jest Józefina tej -inie, tę -inę, z -iną, W -ino; tych -in, tym -inom jedenastka.
Definicja Judea:
Co to jest Judea tej -ei, tę -eę, z -eą jedenastka.
Definicja Jak Najlepiej:
Co to jest jak naj/lepiej jedenastka.

Czym jest Jedenastka znaczenie w Pisownia i znaczenie J .

  • Dodano:
  • Autor: