Jak piszemy Jawnogrzesznica? Pisownia jaw/no/grzesz/nica tę -icę, z -icą; tych -ic, tym -icom.
Wyraz Jawnogrzesznica co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Jawnogrzesznica

Jak piszemy JAWNOGRZESZNICA: jaw/no/grzesz/nica tę -icę, z -icą; tych -ic, tym -icom.

Definicja Jałmużnictwo:
Co to jest jałmużnic/two -twie jawnogrzesznica.
Definicja Jałóweczka:
Co to jest jałówecz/ka tej -cz/ce, tę -cz/kę, z -cz/ką; tych -czek, tym -cz/kom jawnogrzesznica.
Definicja Jonizacja:
Co to jest joniza/cja tej -cji, tę -cję, z -cją jawnogrzesznica.
Definicja Jelenia Góra:
Co to jest Jelenia Góra Jeleniej Górze, Jelenią Górę; przym.: jeleniogór/ski jawnogrzesznica.

Czym jest Jawnogrzesznica znaczenie w Pisownia i znaczenie J .

  • Dodano:
  • Autor: