Jak piszemy Pawlikowska Jasnorzewska? Pisownia Jasnorzew/ska-Paw/likow/ska zob.Paw/likow/ska.
Wyraz Jasnorzewska-Pawlikowska co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Jasnorzewska-Pawlikowska

Jak piszemy JASNORZEWSKA-PAWLIKOWSKA: Jasnorzew/ska-Paw/likow/ska zob.Paw/likow/ska-Jasnorzew/ska.

Definicja Jednostajnie Przyśpieszony:
Co to jest jedno/stajnie przy/śpieszony jasnorzewska-pawlikowska.
Definicja Jura:
Co to jest Jura tej -rze, tę -rę, z -rą: Jura Frankońska, Jura Szwabska jasnorzewska-pawlikowska.
Definicja Jaśnieć:
Co to jest jaśnieć -nieję, -nieją; -niał jasnorzewska-pawlikowska.
Definicja Jesionka:
Co to jest jesion/ka tej -n/ce, tę -n/kę, z -n/ką; tych -nek, tym -n/kom jasnorzewska-pawlikowska.

Czym jest Pawlikowska Jasnorzewska znaczenie w Pisownia i znaczenie J .

  • Dodano:
  • Autor: