Jak piszemy Jaskółeczka? Pisownia jaskółecz/ka tej -cz/ce, tę -cz/kę, z -cz/ką; tych -czek, tym.
Wyraz Jaskółeczka co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Jaskółeczka

Jak piszemy JASKÓŁECZKA: jaskółecz/ka tej -cz/ce, tę -cz/kę, z -cz/ką; tych -czek, tym -cz/kom.

Definicja Jarry:
Co to jest Jar/ry: Alfred Jar/ry, Alfreda Jar/ry´ego, o Alfredzie Jar/rym jaskółeczka.
Definicja Jajożyworodny:
Co to jest jajożyworod/ny jaskółeczka.
Definicja Jaskra:
Co to jest jaskra (choroba) tej -rze, tę -rę, z -rą jaskółeczka.
Definicja Janina:
Co to jest Janina (imię) tej -inie, tę -inę, z -ną, W -ino; tych -in, tym -inom jaskółeczka.

Czym jest Jaskółeczka znaczenie w Pisownia i znaczenie J .

  • Dodano:
  • Autor: