Jak piszemy January? Pisownia January -rym; -rowie, -rych. Słownik January co to znaczy.
Wyraz January co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy January

Jak piszemy JANUARY: January -rym; -rowie, -rych.

Definicja Józefina:
Co to jest Józefina tej -inie, tę -inę, z -iną, W -ino; tych -in, tym -inom january.
Definicja Jabłonka:
Co to jest jabłon/ka (mała jabłoń) tej -n/ce, tę -n/kę, z -n/ką; tych -nek, tym -n/kom january.
Definicja Jednopiętrowy:
Co to jest jednopiętrowy january.
Definicja Jodometria:
Co to jest jodometria tej -rii, tę -rię, z -rią january.

Czym jest January znaczenie w Pisownia i znaczenie J .

  • Dodano:
  • Autor: