Jak piszemy Jadaczka? Pisownia jadacz/ka tej -cz/ce, tę -cz/kę, z -cz/ką; tych -czek, tym -cz/kom.
Wyraz Jadaczka co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Jadaczka

Jak piszemy JADACZKA: jadacz/ka tej -cz/ce, tę -cz/kę, z -cz/ką; tych -czek, tym -cz/kom.

Definicja Jagła:
Co to jest jagła -gle; -gieł jadaczka.
Definicja Janusz:
Co to jest Janusz -sza; -szowie a. -sze, -szów jadaczka.
Definicja Juliański:
Co to jest juliań/ski: kalendarz juliański, data juliańska jadaczka.
Definicja Jonizacja:
Co to jest joniza/cja tej -cji, tę -cję, z -cją jadaczka.

Czym jest Jadaczka znaczenie w Pisownia i znaczenie J .

  • Dodano:
  • Autor: