Jak piszemy Jabłkóweczka? Pisownia jabł/kówecz/ka tej -cz/ce, tę -cz/kę, z -cz/ką; tych -czek, tym.
Wyraz Jabłkóweczka co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Jabłkóweczka

Jak piszemy JABŁKÓWECZKA: jabł/kówecz/ka tej -cz/ce, tę -cz/kę, z -cz/ką; tych -czek, tym -cz/kom.

Definicja Joliot-Curie:
Co to jest Joliot-Curie: Fryderyk (a. Frédéric) Joliot-Curie, Fryderyka Joliota-Curie (a. Fryderyka Joliot-Curie), o Fryderyku Joliocie-Curie (a. o Fryderyku Joliot-Curie jabłkóweczka.
Definicja Juror:
Co to jest juror -rze; -rzy, -rów jabłkóweczka.
Definicja Jama:
Co to jest jama tej -mie, tę -mę, z -mą: Jama Michalikowa jabłkóweczka.
Definicja Jak To?:
Co to jest jak to jabłkóweczka.

Czym jest Jabłkóweczka znaczenie w Pisownia i znaczenie J .

  • Dodano:
  • Autor: