Jak piszemy Erewanka? Pisownia erewan/ka tej -n/ce, tę -n/kę, z -n/ką; tych -nek, tym -n/kom.
Wyraz Erewanka co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Erewanka

Jak piszemy EREWANKA: erewan/ka tej -n/ce, tę -n/kę, z -n/ką; tych -nek, tym -n/kom.

Definicja Ekstrema:
Co to jest eks/trema tej -mie, tę -mę, z -mą erewanka.
Definicja Edyta:
Co to jest Edyta tej -ycie, tę -ytę, z -ytą, W -yto; tych -yt, tym -ytom erewanka.
Definicja Eksplikacja:
Co to jest eks/plika/cja (wyjaśnienie, tłumaczenie) tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom erewanka.
Definicja Empatyczny:
Co to jest em/patycz/ny erewanka.

Czym jest Erewanka znaczenie w Pisownia i znaczenie E .

  • Dodano:
  • Autor: