Jak piszemy Akceptować? Pisownia ak/ceptować (ja) -tuję, (on) -tuje, -tują. Słownik Akceptować co.
Wyraz Akceptować co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Akceptować

Jak piszemy AKCEPTOWAĆ: ak/ceptować (ja) -tuję, (on) -tuje, -tują.

Definicja Attycki:
Co to jest at/tyc/ki; -c/cy akceptować co znaczy.
Definicja Altysta:
Co to jest altysta -yście, -ystę, z -ystą; -yści, -ystów, tym -ystom a. alcista akceptować krzyżówka.
Definicja Atrofia:
Co to jest a/trofia tej -fii, tę -fię, z -fią akceptować co to jest.
Definicja Adwerbalny:
Co to jest ad/werbal/ny (przyczasownikowy akceptować słownik.
Definicja Asocjacja:
Co to jest aso/cja/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom akceptować czym jest.
Definicja Amsterdamczyk:
Co to jest ams/terdam/czyk -ykiem; -ycy, -yków akceptować co oznacza.

Czym jest Akceptować znaczenie w Pisownia i znaczenie A .

  • Dodano:
  • Autor: