Jak piszemy Adherencja? Pisownia ad/heren/cja tej -cji, tę -cję, z -cją. Słownik Adherencja co to.
Wyraz Adherencja co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Adherencja

Jak piszemy ADHERENCJA: ad/heren/cja tej -cji, tę -cję, z -cją.

Definicja Archiwistyka:
Co to jest archiwistyka tej -yce, tę -ykę, z -yką adherencja.
Definicja Anachoretyzm:
Co to jest anachoretyzm -zmu, -zmie adherencja.
Definicja Alina:
Co to jest Alina tej -nie, tę -nę, z -ną, W -no; tych Alin, tym Alinom adherencja.
Definicja Armeńczyk:
Co to jest Armeń/czyk -ykiem; -ycy, -yków adherencja.

Czym jest Adherencja znaczenie w Pisownia i znaczenie A .

  • Dodano:
  • Autor: