Definicja WINIETA. Czym jest stanowiąca dowód wniesienia koszty – rejestracyjnej, drogowej.
winieta co to jest

Czy przydatne?

Definicja Winieta

Co znaczy WINIETA: Winieta – nalepka (przeważnie na szybę samochodu), stanowiąca dowód wniesienia koszty – rejestracyjnej, drogowej, ubezpieczeniowej, autostradowej albo tym podobnej. Każdy auto zarejestrowany w Polsce po 31 marca 2000 ma wymóg mieć naklejoną na szybie winietę (tak zwany nalepkę kontrolną, wielkość 50×100 mm) z numerem rejestracyjnym; inne odcinki tej samej nalepki (tak zwany nalepki legalizacyjne, 30×20 mm) należy umieścić na tablicach rejestracyjnych pojazdu, między pierwszą a drugą ekipą liter i cyfr, i (30×10 mm) w dowodzie rejestracyjnym.W latach 80. stosowano w Polsce nieobowiązkowy mechanizm naklejania winiet – dowodów wniesienia koszty ubezpieczeniowej za korzystanie z samochodów. Mechanizm ten jednak był niespójny i nigdy nie wszedł do powszechnego stosowania, aczkolwiek pozostałością po nim są w pewnym sensie użytkowane jeszcze i w następnej dekadzie naklejki informacyjne PZU, którymi oznaczane były pojazdy, których właściciele zawarli umowy z tym ubezpieczycielem.najpierw pierwszej dekady XXI wieku ówczesny minister infrastruktury Polski, Marek Pol, zaproponował wprowadzenie mechanizmu winiet jako dowodów wniesienia opłat za korzystanie ze wszystkich dróg publicznych w Polsce. Pomysł ten kilkakrotnie modyfikował (między innymi poprzez zawężanie go tylko do nie wszystkich kategorii pojazdów i nie wszystkich kategorii dróg) próbując dostosować go do licznych głosów protestu tak ekonomistów, jak i ekspertów w zakresie transportu i zwyczajnych obywateli, i w wyniku nie powiodło mu się go nigdy wprowadzić w życie.Winiety użytkowane są w nie wszystkich państwach jako fundamentalny mechanizm znakowania i kontroli pojazdów, korzystających z autostrad. Jest znacząco tańszy w stosowaniu, niż mechanizm zbierania opłat na "bramkach" przy wjazdach albo wyjazdach z Autostrady (nie ma potrzeby budowania osobnych obszernych placów ze stanowiskami, zatrudniania personelu, nie ma problemu "korków" mogących tworzyć się przy bramkach w godzinach szczytu), lecz mniej sprawiedliwy (pojazdy korzystające z autostrad sporadycznie albo na bardzo krótkich odcinkach muszą mieć wykupione winiety takie same jak te, które jeżdżą każdego dnia albo te, które przejeżdżają nimi setki i tysiące kilometrów) i mniej "szczelny" (w miarę łatwo, w szczególności na krótkich trasach, przejechać autostradą "na gapę" – przy większym natężeniu ruchu policja nie jest w stanie wypatrzyć pojazdów bez winiet, a mechanizmy film automatycznego wychwytywania takich pojazdów są kosztowne i nie wszędzie instalowane).mechanizm winiet jako dowodów wniesienia opłat za korzystanie z autostrad jest użytkowany pomiędzy innymi: - we Francji (tylko dla pojazdów służących poprzez przedsiębiorstwa) - w Niemczech (tylko dla samochodów ciężarowych) - w Szwajcarii - w Austrii (na autostrady) - w Czechach (na autostrady i Drogi ekspresowe) - na Słowacji - w Słowenii - na WęgrzechWiniety wykupić można na przejściach granicznych, w większości stacji benzynowych, przydrożnych sklepach, w kioskach, w urzędach pocztowych a na Węgrzech także poprzez Internet albo SMSem. Sprzedawane są winiety na cały rok, a również na krótsze okresy (w różnych państwach różne, niekiedy nie krótsze niż tydzień). Zapłata zależy również od rodzaju samochodu albo od jego masy – im większa moc silnika albo masa pojazdu, tym wyższe koszty. Winiety w następnych latach mogą mieć ten sam wygląd, lecz różnić się kolorem, na przykład austriackie winiety w roku 2001 były pomarańczowe, w 2002 – fioletowe, w 2003 – ciemnożółte, w 2004 – ciemnoczerwone, w 2005 – jasnozielone, a w 2006 – złocistożółte. Winiety również mogą różnić się pomiędzy sobą kształtem, na przykład czeskie winiety całoroczne są ośmiokątne, a dwutygodniowe – kwadratowe. Rekomendowane miejsce naklejenia winiety bywa w różnych państwach różne, na przykład na Słowacji zaleca się naklejać je w prawym (patrząc od wnętrza auta) górnym narożniku przedniej szyby a w Czechach – w prawym dolnym. W każdym razie jednak winieta winna być naklejona po wewnętrznej stronie szyby i tak, by nie ograniczać pola widzenia kierowcy.Winiety zabezpieczone są przed fałszowaniem i przed wielokrotnym użyciem (na przykład w różnych pojazdach). W tym celu wraz z winietą sprzedawany jest jej kupon kontrolny, do którego należy niezwłocznie wpisać numer rejestracyjny samochodu, i który należy w trakcie kontroli dokumentów poprzez upoważnionych do tego funkcjonariuszy okazywać wspólnie z dowodem rejestracyjnym. Prócz tego zarówno winieta, jak i jej kupon kontrolny mają nadrukowany indywidualny numer seryjny i hologram. Winieta w trakcie odklejania od szyby może ulec uszkodzeniu i wówczas nie nadawać się do ponownego przyklejenia. W nie wszystkich państwach fakt zakupu winiety, wspólnie z numerem rejestracyjnym pojazdu i numerem seryjnym winiety odnotowywany jest w punkcie sprzedaży.Kary za jazdę autostradą bez ważnej winiety są normalnie bardzo wysokie i sięgać mogą, w razie największych pojazdów, kilku tys. euro (na przykład w Austrii od 400 do 4000 €).W Polsce mechanizm zbierania opłat za korzystanie z autostrad nie wykorzystuje mechanizmu winiet. Na nielicznych aktywnych autostradach koszty zbierane są lub bezpośrednio (na "bramkach" wjazdowych i wyjazdowych – tak zwany punktach poboru opłat), lub w ogóle (Autostrada A4 na zachód od Mysłowic).W państwach, stosujących mechanizm bezpośredniego zbierania opłat także bywają sprzedawane szczególne odmiany winiet, pełniące jednak nieco odmienną rolę – służą one do automatycznego pobierania opłat z konta użytkownika samochodu przy użyciu szczególnych czytników skanujących szybę pojazdu znajdujących się przy bramkach wjazdowych i wyjazdowych z autostrad
Definicja Wtryskiwacz:
Co to jest integralna część starszych rozwiązań hydraulicznego mechanizmu wtrysku paliwa którego zadaniem jest: - podanie dawki paliwa pod odpowiednim ciśnieniem do komory spalania - zapewnenie odpowiedniego winieta.
Definicja Wał Korbowy:
Co to jest wykorbiony) - obiekt systemu korbowego. Jest fundamentalnym elementem silnika tłokowego i wielu innych maszyn. Wał korbowy złożona jest z czopów głównych, czopów korbowych które obciążone są jak w winieta.
Definicja Wysilenie Silnika:
Co to jest uzyskiwana poprzez silnik moc jednostkową i rozmiar średniej prędkości tłoka w cylindrze i wartość średniego ciśnienia użytecznego uzyskiwanego w silniku. Te trzy impulsy mają wpływ na stopień winieta.
Definicja Wyprzedzenie Sworznia Zwrotnicy:
Co to jest sworznia zwrotnicy to kąt między osią sworznia zwrotnicy a pionem, mierzony w stopniach w rzucie na płaszczyznę podłużnego obrysu samochodu przy największym dopuszczalnym obciążeniu samochodu i winieta.

Czym jest Winieta znaczenie w Słownik motoryzacja W .

  • Dodano:
  • Autor: