Definicja WIDEOREJESTRATOR. Czym jest pomiarowy tylko do kontrolnego mierzenia prędkości i.
wideorejestrator co to jest

Czy przydatne?

Definicja Wideorejestrator

Co znaczy WIDEOREJESTRATOR: Wideorejestrator (prędkościomierz kontrolny) – przyrząd pomiarowy tylko do kontrolnego mierzenia prędkości i rejestracji obrazu w sposób ciągły, do niedawna na kasecie wideo a aktualnie na nośniku cyfrowym (dysk, karta pamięci) i innych zdarzeń drogowych. W okresie jazdy wideorejestrator dokonuje pośredniego pomiaru prędkości pojazdu kontrolowanego. Najpierw pomiaru kontrolujący wybiera w ustawieniach odcinek Drogi na jakim będzie prowadzony pomiar. Zwykle to jest 50,100,200 m albo dłuższy odcinek pomiarowy. Na tym odcinku drogi są mierzone niezależnie dwie wielkości: czas przejazdu pojazdu kontrolującego dzięki wewnętrznego zegara RTC wideorejestratora i długość odcinka drogi wyznaczona opierając się na zliczania liczby impulsów z drogi dzięki przetwornika prędkości zainstalowanego w pojeździe kontrolującym analogicznie jak w trakcie pomiaru drogi poprzez taksometr lub tachograf. Prędkościomierz charakteryzowany jest poprzez stałą prędkościomierza równą liczbie impulsów w jednostce czasu odebranych od przetwornika prędkości w celu wskazania prędkości 60 km/h.Stała prędkościomierza jest równoważna stałej analogicznej jak dla taksometrów lub tachografów. Wartość liczbowa stałej prędkościomierza wyrażona w impulsach na minutę jest równa co do wartości stałej wyrażonej w impulsach na kilometr. Prędkościomierz wskazuje zarówno szybkość chwilową jak i średnią będącą wartością zmierzoną prędkości dla pojazdu kontrolowanego a otrzymaną poprzez podzielenie wybranej długości odcinka drogi poprzez zmierzony czas przejazdu. Jeżeli zmierzona średnia szybkość przekracza dopuszczalną na danym odcinku drogi to istnieje podstawa ukarania prowadzącego pojazdem. Taki sposób pomiaru wymaga by pojazd kontrolujący znajdował się w tej samej odległości najpierw i końcu odcinka pomiarowego ewentualnie utrzymywał stałą odległość od pojazdu kontrolowanego na całym odcinku pomiarowym. Znaczy to także, iż zamontowany w pojeździe wideorejestrator jest zawsze kalibrowany poprzez dopasowanie stałej prędkościomierza do współczynnika charakterystycznego pojazdu i nie można go w przełożyć z jednego pojazdu do drugiego bez wykonania odpowiednich kalibracji.Obecne widerejestratory to specjalizowane komputery PC taktowane kilkuset megahercowym zegarem, zwykle pracujące pod systemem operacyjnym (Linux, Windows) zaopatrzone w twardy dysk o dużej pojemności (na przykład 80 GB) pozwalające na magazynowanie cyfrowych sekwencji film w formacie skompresowanym MPEG-4 dla standardowych obrazów telewizyjnych - standardowa kamera pracująca w systemie PAL przy rozdzielczości ok. 400 tys. pikseli. Równocześnie wideorejestrator będąc systemem pasywnym, jest znacząco tańszy od mechanizmów czynnych takich jak wideoradary. Gdyż w Polsce nie stosuje się mechanizmu mierzącego odległość między pojazdem kontrolującym, rezultat pomiaru może zostać zakwestionowany po analizie zarejestrowanej sekwencji film jeżeli na przykład w sposób widoczny pojazd kontrolujący dogania pojazd kontrolowany, jako niezgodny z zasadami metrologii. Prędkościomierze służące w Polsce (zobacz program "Uwaga Pirat" w TVN Turbo) przeszły pomyślnie badania i dostały zatwierdzenie typu wydane poprzez Kluczowy Urząd Miar i powinny posiadać istotne świadectwo legalizacji wydawane na 13 miesięcy
Definicja Wysilenie Silnika:
Co to jest uzyskiwana poprzez silnik moc jednostkową i rozmiar średniej prędkości tłoka w cylindrze i wartość średniego ciśnienia użytecznego uzyskiwanego w silniku. Te trzy impulsy mają wpływ na stopień wideorejestrator.
Definicja Wałek Rozrządu:
Co to jest wałek krzywkowy stosowany w czterosuwowych silnikach tłokowych do sterowania zaworami. Krzywka wałka, obracając się wspólnie z nim, przez popychacz otwiera zawór. Wałek rozrządu wykonuje jeden obrót wideorejestrator.
Definicja Wtrysk Paliwa:
Co to jest jest sposób dostarczenia paliwa do silnika spalinowego. Wtrysk jest użytkowany powszechnie w silnikach wysokoprężnych (przeważnie silnik z wtryskiem bezpośrednim, rzadziej silnik z wtryskiem wideorejestrator.
Definicja Wtryskiwacz:
Co to jest integralna część starszych rozwiązań hydraulicznego mechanizmu wtrysku paliwa którego zadaniem jest: - podanie dawki paliwa pod odpowiednim ciśnieniem do komory spalania - zapewnenie odpowiedniego wideorejestrator.

Czym jest Wideorejestrator znaczenie w Słownik motoryzacja W .

  • Dodano:
  • Autor: