Definicja UKŁAD KIEROWNICZY. Czym jest zarządzanie pojazdem, czyli utrzymywanie stałego kierunku.
układ kierowniczy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kierowniczy Układ

Co znaczy UKŁAD KIEROWNICZY: Układ kierowniczy to jest zestaw systemów pozwalających na zarządzanie pojazdem, czyli utrzymywanie stałego kierunku jazdy albo jego zmianę odpowiednio z wolą kierowcy. Kluczowe zadania: - utrzymanie prostoliniowego kierunku jazdy; - umożliwienie jego zmiany odpowiednio z wolą kierowcy.Układ kierowniczy powinien spełniać następujące warunki:   1. zależność kinematyczna pomiędzy kątami skrętu kół kierowanych powinna być możliwie bliska zależności teoretycznej;   2. koła skręcone powinny samoczynnie powracać do położenia odpowiadającego kierunkowi jazdy na wprost i zapewniać utrzymanie tego kierunku, pomimo działania sił bocznych niezależnych od kierowcy;   3. uderzenia spowodowane nierównościami nawierzchni nie powinny być odczuwalne na kole kierowniczym;   4. pionowe przemieszczenia kół kierowanych spowodowane nierównościami Drogi nie powinny powodować zmiany kierunku jazdy;   5. zarządzanie pojazdem powinno być proste i skuteczne, z użyciem możliwie małych sił na kole kierowniczym.Wymienione warunki spełniają dwie ekipy przedmiotów: - system zwrotniczy - system kierowniczyMechanizm zwrotniczy:system zwrotniczy to zespół dźwigni i drążków łączących koła kierowane. Poprawny system zwrotniczy zapewnia toczenie się kół po łuku drogi bez poślizgu bocznego tzn. po torze którego promień krzywizny jest zawsze prostopadły do płaszczyzny koła. Najprostszym mechanizmem jest trapezowy system zwrotniczy. Zależność pomiędzy kątami skrętu kół trapezowego systemu zwrotniczego przedstawiają zależności: tgβz=l/(R+b/2) tgβw=l/(R-b/2) ctgβz-ctgβw=b/lSamoczynne powracanie skręconych kół do położenia odpowiadającego jeździe na wprost, a więc tak zwany skłonność samochodu do wychodzenia z zakrętu, i utrzymywanie poprzez auto kierunku jazdy na wprost pomimo działania niewielkich sił bocznych uzyskuje się poprzez odpowiednie pochylenie kół i sworzni zwrotnic. Ustawienie kół kierowanych określają następujące wielkości geometryczne:   1. kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy α - kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy α to kąt jaki tworzy z pionem oś sworznia zwrotnicy mierzony w rzucie na płaszczyznę pionową równoległa do podłużnej płaszczyzny symetrii samochodu. Kąt ten skutkuje wystąpienie momentu stabilizującego;   2. kąt pochylenia sworznia zwrotnicy β - kąt pochylenia sworznia zwrotnicy β to kąt jaki tworzy z pionem oś sworznia zwrotnicy mierzony w rzucie na podłużnej płaszczyźnie symetrii samochodu;   3. kąt pochylenia koła γ - Kąt pochylenia koła γ to kąt pomiędzy płaszczyzną koła i płaszczyzną pionową równoległą do podłużnej płaszczyzny symetrii samochodu mierzony gdy koła są ustawione symetrycznie do osi podłużnej samochodu;   4. zbieżność kół - zbieżność kół to różnica pomiędzy rozstawem kół kierowanych mierzonym z tyłu i z przodu na obręczach kół w płaszczyźnie równoległej do jezdni i przechodzącej poprzez środki kół ustawionych symetrycznie względem podłużnej osi samochodu. Jeśli koła kierowane skierowane są do wewnątrz samochodu to zbieżność jest dodatnia (koła są zbieżne).jeżeli koła kierowane skierowane są na zewnątrz to zbieżność jest ujemna (koła są rozbieżne). Zbieżność dobiera się tak by równoważyła tendencję do rozchylania się kół. Kąt zbieżności połówkowej koła jezdnego δ to jest kąt zawarty między płaszczyzną symetrii koła z osią geometryczna pojazdu dla koła przedniego albo osia symetrii pojazdu dla koła tylnego przy kołach ustawionych do jazdy na wprost.Oś symetrii samochodu to jest linia przebiegająca poprzez środki osi przedniej i tylnej. Oś geometryczna jazdy to prosta (dwusieczna) dzieląca kąt zbieżności całkowitej kół tylnych na dwa równe kąty.system kierowniczy:system kierowniczy służy do przekazywania ruchu obrotowego koła kierownicy na zwrotnice w celu skręcenia kół kierowanych. System kierowniczy umożliwia: - skręty kół kierowanych pod wpływem obrotu kierownicy; - dzięki przełożeniu dostosowuje siłę przyłożoną do kierownicy i wartość kąta obrotu kierownicy do wartości sił i kątów koniecznych do zarządzania samochodem.kluczowym zespołem systemu kierowniczego jest przekładnia kierownicza. Jej zadaniem jest zapewnianie odpowiedniego przełożenia kinematycznego i dynamicznego i odpowiedniej charakterystyki sprawności systemu kierowniczego.Przełożenie kinematyczne przekładni kierowniczej to jest relacja kąta obrotu koła kierownicy do kąta skręcenia kół kierowanych. Największe wartości przełożenia powinny odpowiadać ustawieniu przekładni w trakcie jazdy na wprost.Wspomaganie układu kierowniczego:Wspomaganie układu kierowniczego - bazuje na tym ze siła jaką przykłada kierowca do koła kierownicy nie jest używana do pokonania oporów skrętu kół ale służy do uruchomienia układu sterującego (pneumatycznego albo hydraulicznego) siłownikiem który działa na drążek podłużny albo bezpośrednio na drążek poprzeczny układu zwrotniczego. Urządzenie wspomagające powinno: - zapewnić pojazdowi samopowracalność do kierunku jazdy na wprost; - tłumić wstrząsy spowodowane nierównościami drogi w taki jednak sposób aby nie pozbawić kierowcy informacji o jakości nawierzchni i kącie skrętu kół kierowanych; - być tak zbudowane by ich awaria nie powodowała straty możliwości zarządzania samochodem
Definicja Układ CRT:
Co to jest angielskiego: Continuous Regeneration Trap) jest zintegrowanym układem łączącym utleniający reaktor kataliczny z filtrem cząstek stałych. Jego wykorzystanie w układzie wydechowym silnika Diesla układ kierowniczy.
Definicja Układ Hamulcowy Pojazdu:
Co to jest pojazdu to wszystkie przedmioty mające na celu zatrzymanie pojazdu będącego w ruchu (a również utrzymanie go w miejscu na przykład na pochyłości). Auto odpowiednio z przepisami musi być zaopatrzony w układ kierowniczy.
Definicja Układ K-Jetronic:
Co to jest powstał w roku 1973 i jest sterowany tylko mechanicznie. Układ ten jest stosowany aktualnie na niewielką skalę. Paliwo jest podawane ze zbiornika do części wtryskowej układu pompą o napędzie układ kierowniczy.
Definicja Układ Zapłonowy:
Co to jest jest częścią składową silników o zapłonie iskrowym. Jego zadaniem jest wytworzenie iskry elektrycznej między elektrodami świecy zapłonowej w odpowiednim położeniu tłoka w trakcie pracy silnika, w układ kierowniczy.

Czym jest Układ kierowniczy znaczenie w Słownik motoryzacja U .

  • Dodano:
  • Autor: