Definicja SPRZĘGŁO. Czym jest łączenia wałów w celu przekazywania momentu obrotowego. Odmiennie to.
sprzęgło co to jest

Czy przydatne?

Definicja Sprzęgło

Co znaczy SPRZĘGŁO: Sprzęgło to urządzenie użytkowane w budowie maszyn do łączenia wałów w celu przekazywania momentu obrotowego. Odmiennie to jest zespół części wykorzystywanych do połączenia dwóch niezależnie obrotowo osadzonych wałów, czynnego – napędowego i biernego – napędzanego, w celu przeniesienia momentu obrotowego. Sprzęgło złożona jest z członu napędzającego (czynnego) zainstalowanego na wale napędzającym, członu napędzanego (biernego) zainstalowanego na wale napędzanym i przedmiotów łączących. Elementem łącznym może być jedna albo więcej części maszynowych albo czynnik, tak jak to ma miejsce w sprzęgle hydrokinetycznym.Dzięki sprzęgłom silniki, zespoły układu napędowego i systemy robocze można wykonywać w formie odrębnych zespołów maszyn i urządzeń, a w dalszym ciągu łączyć je dzięki montażu. Wykorzystywanie różnych sprzęgieł umożliwia także spełnienie wielu innych zadań, które wymagałyby bardzo skomplikowanej konstrukcji maszyn, a nawet byłyby niemożliwe do wykonania.Podział sprzęgieł: - z racji na sposób połączenia członów       * sprzęgła nierozłączne       * sprzęgła rozłączne - z racji na kierunek przekazywania mocy       * sprzęgła jednokierunkowe       * sprzęgła dwukierunkowe - z racji na to, czy człon napędzany porusza się z tą samą prędkością obrotową co napędzający       * sprzęgła przymusowe       * sprzęgła poślizgowe             + sprzęgła rozruchowo-przeciążeniowe             + sprzęgła przeciążeniowe (bezpieczeństwa)             + sprzęgła rozruchowe             + sprzęgła wyprzedzeniowe             + sprzęgła posiłkowe - sprzęgło hydrokinetyczneZaawansowany podział sprzęgieł: - nierozłączne       * niepodatne skrętne             + sztywne łatwe                   # tulejowe                   # łubkowe                   # tarczowe                   # kołnierzowe             + luźne                   # łatwe                         * kłowe                         * zębate                         * Oldhama                   # przegubowe                         * Cardana                         * rzeppa                         * membranowe                         * sprężynowe       * podatne skrętne             + sprężynowe             + oponowe             + tulejowe * rozłączne       o sterowane z zewnątrz             + włączane przy różnej prędkości obrotowej                   # cierne                         * tarczowe                         * promieniowe                         * osiowe                         * obwodowe                         * wielopłytkowe cierne                         * stożkowe cierne             + włączane przy równej prędkości obrotowej                   # kształtowe                         * kołowe                         * zębate       o samoczynne             + sterowane siłą bezwładności                   # cierne                         * rozruchowe                         * proszkowe             + sterowane kierunkiem napędu                   # jednokierunkowe                         * zapadkowe cierne * bezpieczeństwa       o sterowane momentem obrotowym             + kołkowe             + cierne * samonastawne * podatne * sterowane * elektromagnetyczne * hydrokinetyczne * odśrodkowe * półodśrodkowe
Definicja Skrzynia Biegów:
Co to jest system wykorzystywany do przekazywania mocy wytwarzanej poprzez silnik, służącej do napędu maszyny roboczej albo pojazdu. Biegiem w skrzyni biegów tytułujemy realizowanie konkretnego przełożenia sprzęgło.
Definicja Stabilizator Poprzeczny:
Co to jest poprzeczny - to jest elastyczny obiekt zawieszenia, którego zadaniem jest przeciwdziałanie przechyłom poprzecznym pojazdu w okresie jazdy po łuku. Zasada działania jest prosta. Można przyjąć, iż sprzęgło.
Definicja Szpera:
Co to jest kolokwialnie, z niem. Sperrdifferenzial) - system różnicowy o powiększonym tarciu wewnętrznym, umożliwiający równiejsze przekazywanie mocy na oba koła albo osie. Systemy dzielimy na: - działające na sprzęgło.
Definicja Samochodowa Lampa Ksenonowa, Ksenon, Biksenon:
Co to jest ksenonowa, ksenon, biksenon - kolokwialna nazwa mechanizmu oświetlenia stosowanego w samochodach, spełniającego rolę świateł mijania albo świateł mijania i drogowych równolegle. To jest odmiana lampy sprzęgło.

Czym jest Sprzęgło znaczenie w Słownik motoryzacja S .

  • Dodano:
  • Autor: