Definicja SPRZĘGŁO WISKOTYCZNE. Czym jest regulację rozdziału momentu obrotowego - od rozłączenia.
sprzęgło wkotyczne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Wiskotyczne Sprzęgło

Co znaczy SPRZĘGŁO WISKOTYCZNE: Sprzęgło wiskotyczne - typ sprzęgła umożliwiającego płynną regulację rozdziału momentu obrotowego - od rozłączenia do niemal sztywnego połączenia. Przeniesienie momentu obrotowego między dwoma obracającymi się elementami następuje przy udziale cieczy o dużej lepkości. Regulację stopnia zasprzęglenia uzyskuje się przez zmianę ilości cieczy między tarczami sprzęgła, zmianę odległości tarcz, bądź także przez zmianę lepkości tej cieczy, uzyskiwaną w rezultacie zmiany temp. albo innych parametrów fizycznych (na przykład włączenie pola elektrycznego). Wykorzystania w motoryzacji:Sprzęgła wiskotyczne stosuje się w motoryzacji jako obiekt złączający wentylator chłodnicy z osią obrotu pompy wody i w samochodach z napędem na 4 koła jako obiekt układu przeniesienia napędu, zastępujący albo poprawiający działanie systemu różnicowego. Sprzęgło wentylatora chłodnicy:Jednym z przedmiotów układu regulacji temp. silnika jest wentylator prowadzący (w przypadku potrzeby) strumień powietrza na chłodnicę. Wentylator ten może mieć napęd elektryczny, bądź także może być połączony sprzęgłem wiskotycznym z innym obracającym się elementem, napędzanym poprzez silnik, na przykład wałem wirnika pompy cieczy chłodzącej silnik. Umieszczenie wentylatora na takim wale bez użycia sprzęgła byłoby nieekonomiczne, bo obracałby się on także wówczas, gdy nie zachodzi potrzeba dodatkowej wentylacji chłodnicy. Zwiększałoby to opory ruchu silnika i utrudniałoby osiągnięcie właściwej temp. pracy.Sprzęgło wentylatora ma za zadanie sprawić, iż wentylator w stanie wyłączonym obraca się znacząco wolniej od wirnika pompy chłodzenia, zaś stosunkowo wzrostu temp. (i zarazem zapotrzebowania na wentylację) jego szybkość obrotowa ulega zwiększeniu, zbliżając się etapowo do prędkości obrotowej wirnika.pośród użytkowanych sprzęgieł wentylatora spotyka się zarówno urządzenia działające w oparciu o przyrost lepkości specjalnego płynu wraz ze wzrostem temp., jak i sprzęgła, gdzie następuje zmiana ilości cieczy znajdującej się między okładkami (tarczami) sprzęgła - wówczas wzrostowi temp. towarzyszy wpompowanie cieczy między okładki sprzęgła poprzez tłoczek połączony z płytką bimetalu; przyrost temp. płytki skutkuje jej odkształcenie i przepompowanie cieczy.Sprzęgło w układzie napędowym:W układach przeniesienia napędu sprzęgła wiskotyczne użytkowane są w celu utrzymywania niewielkiej różnicy prędkości obrotowej między dwoma kołami pojazdu albo między jego przednią a tylną osią. Dopóki różnice te są niewielkie (przez wzgląd na normalnym toczeniem się kół po jezdni na zakrętach i nierównościach terenu), sprzęgło pozostaje w stanie wyłączonym. Gdy jednak różnica prędkości przekroczy zadaną wartość (w rezultacie poślizgu jednego z kół albo osi) - następuje zasprzęglenie obu części sprzęgła i wyrównanie prędkości obrotowych, aż do ustania poślizgu. Działanie sprzęgła jest oparte na zmianie lepkości specjalnego oleju silikonowego (oleju wiskotycznego) w zależności od temp.. Olej ten wypełnia przestrzeń między okładkami sprzęgła, mającymi postać wielu równoległych, współosiowych tarcz, połączonych na przemian z wałem napędzającym i napędzanym. W niskiej temp. olej wiskotyczny ma niewielką lepkość, umożliwiając względny ruch obu wałów prawie bez oporu. W wysokiej temp. lepkość tego oleju gwałtownie wzrasta, powodując zaprzęglenie wałów (opory ich wzajemnego ruchu okładzin stają się wówczas tak spore, iż oba wały poruszają się w przyblizeniu z jednakową prędkością). Przejście od stanu rozłączenia do stanu zaprzęglenia następuje w rezultacie przekroczenia pewnej progowej różnicy prędkości obrotowych wałów (a zatem wówczas, gdy jedno z kół pojazdu wpada w poślizg). Zaprzęglenie następuje w bardzo krótkim czasie dzięki szybkiemu wzrostowi temp. oleju wiskotycznego. Przyrost ten związany jest z wydzielaniem ciepła w przemieszczajacych się względem siebie warstwach lepkiej cieczy i następuje tym szybciej, im wyższa jest jej lepkość. Działa tu zatem system dodatniego sprzężenia zwrotnego: im wyższa temp. oleju, tym większa jego lepkość, im większa lepkość, tym większa liczba wydzielanego ciepła i tym szybciej następuje dalszy przyrost temp.. Po ustaniu poślizgu olej ulega schłodzniu i powraca do stanu niskiej lepkości.O poprawności działania sprzęgła wiskotycznego w sporym stopniu decyduje Ciśnienie oleju wiskotycznego. Wyznacznik ten można regulować zmieniając liczba oleju w przekładni. Regulacji tej dokonuje producent opierając się na testów praktycznych.Sprzęgło wiskotyczne typu SyncroPierwsze egzemplarze sprzęgła wiskotycznego o nazwie Syncro zostały zastosowane w drugiej wersji Volkswagena Golfa w latach 1985-1987. Sprzęgło było umieszczone między wałem napędowym i tylnym mostem. Syncro działa na zasadzie opisanej wyżej. Gdy szybkość obrotu wału napędowego jest większa niż szybkość mostu tylnego (a więc gdy prędkości obrotowe osi przedniej i tylnej pojazdu są różne) następuje mocniejsze zwieranie i przekazanie napędu w kierunku osi tylnej. Syncro umożliwia podział mocy zależny od poślizgu kół osi przedniej. Jeżeli oś przednia traci przyczepność, napęd zostaje przeniesiony na koła tylne. Rozwiązania tego typu były użytkowane do momentu pojawienia się czwartej generacji VW Golfa. Wówczas sprzęgło Syncro zostało zastąpione sprzęgłem typu Haldex
Definicja Światła Do Jazdy Dziennej:
Co to jest dziennej – rodzaj oświetlenia samochodowego, przeznaczonego - jak wskazuje nazwa - do jazdy pośrodku dnia w państwach, gdzie taki wymóg został wprowadzony, a więc aktualnie niemal w całej Europie sprzęgło wiskotyczne.
Definicja Szperacz:
Co to jest lampy elektrycznej, reflektora instalowanego niekiedy w samochodach terenowych (również w samochodach pożarniczych, ratowniczych, wojskowych albo policyjnych), którego konstrukcja pozwala na sprzęgło wiskotyczne.
Definicja Sprzęgło:
Co to jest urządzenie użytkowane w budowie maszyn do łączenia wałów w celu przekazywania momentu obrotowego. Odmiennie to jest zespół części wykorzystywanych do połączenia dwóch niezależnie obrotowo osadzonych sprzęgło wiskotyczne.
Definicja Sygnał Dźwiękowy (Także - Klakson):
Co to jest również - klakson) - obiekt obowiązkowego wyposażenia pojazdu, wykorzystywany do ostrzegania innych użytkowników dróg. Niegdyś instalowany w formie niewielkiej trąbki (albo rogu) z pompką w formie sprzęgło wiskotyczne.

Czym jest Sprzęgło wiskotyczne znaczenie w Słownik motoryzacja S .

  • Dodano:
  • Autor: