Od czego Polskie tablice rejestracyjne w samochodzie. Czym jest rejestracyjne zostały wprowadzone.
polskie tablice rejestracyjne co to jest

Czy przydatne?

Do czego Rejestracyjne Tablice Polskie

Co znaczy POLSKIE TABLICE REJESTRACYJNE: Polskie tablice rejestracyjne - aktualnie stosowane tablice rejestracyjne zostały wprowadzone 31 marca 2000 r. po ostatniej reformie podziału administracyjnego państwie w 1999 r., a wydawane są od 1 maja 2000 r. Zastąpiły one tablice starszego typu, czarne z białymi znakami, które były mniej czytelne w nocy. Nowe tablice pokryte są substancją silnie odbijającą światło. Aktualny wzór tablic ustala rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z 22 lipca 2002r. Lista tablic przypisanych do poszczególnych powiatówOpis mechanizmu tablic rejestracyjnych w Polsce:odznacza ono 6 rodzajów tablic rejestracyjnych: - zwykłe, - czasowe, - indywidualne, - zabytkowe, - dyplomatyczne, - służb szczególnych.Pierwsza litera znaczy woj., a 1 albo 2 kolejne – pow.. Jeśli to jest jedna litera, to jest pow. grodzki (albo dzielnica Warszawy), jeśli dwie – ziemski, lecz istnieją odstępstwa od tej reguły. Po wyróżniku powiatu następuje wyróżnik pojazdu. Nie można w nim jednak użytkować liter B, D, I, O, Z, zbyt podobnych do cyfr 8, 0, 1, 0, 2 (sporo powiatów nie stosuje się do tej zasady). Wg rozporządzenia z 22 lipca 2002, litery M i W mają teraz nieco inne kształty.Pod koniec 2003 roku nowe tablice miała już powyżej połowa pojazdów poruszających się po polskich drogach. Tablice wz. 1976 tracą ważność po zmianie właściciela pojazdu wyposażonego w takie tablice, zmianie miejsca zamieszkania właściciela albo sprzedaży pojazdu do innego powiatu. Nie ma jednak terminu ani obowiązku zmiany tablic na białe, bo z czasem prawie każde pojazdy będą mieć nowe.nie wszystkie powiaty – zarówno grodzkie, jak i ziemskie – stosują rejonizację tablic. Zdaniem nie wszystkich pasjonatów tablic, to jest idealny sposób na stosowanie pojemności rejestracyjnej, ułatwia również rejestrowanie pojazdów.2 maja 2006 roku wprowadzono unijny wzór tablic rejestracyjnych, gdzie 12 gwiazdek UE zastąpiło polską flagę. Istnieje sposobność zamiany tablic z polską flagą na tablice z gwiazdkami UE przy zachowaniu starego numeru.Nalepki:Nalepka legalizacyjna złożona jest z 3 części: 2 hologramowych nalepek naklejanych na tablice (30 × 20 mm) i jednej, wklejanej do dowodu rejestracyjnego (30 × 10 mm). Jeśli pojazd ma tylko jedną tablicę, drugą nalepkę na tablicę umieszcza się w dowodzie. Na wszystkich nalepkach znajduje się taki sam numer legalizacyjny. Nalepki legalizacyjne umieszcza się na wszystkich tablicach, prócz tymczasowych.Nalepka ważności tablicy tymczasowej ma kształt koła (średnica – 44 mm). Do września 2002r. była koloru czerwonego z białymi cyframi, z kolei od września 2002r. jest przezroczysta, z czerwonymi cyframi. Na nalepce w ciągu znajdują się cyfry oznaczające rok, a po zewnętrznej stronie – liczby oznaczające miesiąc ważności tablicy.Nalepka kontrolna na szybę ma kształt prostokąta (50 × 100 mm). Nalepka jest wydawana do tablic zwykłych, indywidualnych i zabytkowych (tylko dla samochodów). Pełni rolę trzeciej tablicy. Znajduje się na niej: - numer rejestracyjny pojazdu, - litery PL, - flaga Polski.Właściciel pojazdu powinien umieścić nalepkę kontrolną w prawym dolnym rogu przedniej szyby. Pomimo iż obowiązujące aktualnie tablice rejestracyjne mają zamiast polskiej flagi 12 gwiazdek UE, to wzoru nalepki nie zmieniono - znajduje się na niej nadal flaga polska.Wymiary tablic: - Samochodowe jednorzędowe (dla samochodów i przyczep) – 520 × 114 mm - Samochodowe dwurzędowe (dla wyżej wymienione pojazdów jako tylne) – 305 × 214 mm - Motocyklowe (dla motocykli i ciągników rolniczych) – 190 × 150 mm - Motorowerowe (dla motorowerów) – 140 × 114 mmZasoby numerów:Powiaty z wyróżnikiem dwuliterowym - I zasób – 2 litery + 5 cyfr – 99 999 kombinacji (na przykład XY 12345) - II zasób – 2 litery + 4 cyfry + 1 litera – 199 980 kombinacji (na przykład XY 1234A) - III zasób – 2 litery + 3 cyfry + 2 litery – 399 600 kombinacji (na przykład XY 123AC) - IV zasób – 2 litery + 1 cyfra + 1 litera + 3 cyfry – 179 820 kombinacji (na przykład XY 1A234) - V zasób – 2 litery + 1 cyfra + 2 litery + 2 cyfry – 356 400 kombinacji (na przykład XY 1AC23)Łączna pojemność rejestracyjna – 1 235 799 kombinacji dla każdego z dwuliterowych wyróżnikówPowiaty z wyróżnikiem trzyliterowym: - I zasób – 3 litery + 1 litera + 3 cyfry – 19 980 kombinacji (na przykład XYZ A123) - II zasób – 3 litery + 2 cyfry + 2 litery – 39 600 kombinacji (na przykład XYZ 12AC) - III zasób – 3 litery + 1 cyfra + 1 litera + 2 cyfry – 17 820 kombinacji (na przykład XYZ 1A23)       Pierwszą cyfrą nie może być 0. - IV zasób – 3 litery + 2 cyfry + 1 litera + 1 cyfra – 17 820 kombinacji (na przykład XYZ 12A3)       Ostatnią cyfrą nie może być 0. - V zasób – 3 litery + 1 cyfra + 2 litery + 1 cyfra – 32 400 kombinacji (na przykład XYZ 1AC2)       Żadna z cyfr nie może być 0. - VI zasób – 3 litery + 2 litery + 2 cyfry – 39 600 kombinacji (na przykład XYZ AC12) - VII zasób – 3 litery + 5 cyfr – 99 999 kombinacji (na przykład XYZ 12345) - VIII zasób – 3 litery + 4 cyfry + 1 litera – 199 980 kombinacji (na przykład XYZ 1234A) - IX zasób – 3 litery + 3 cyfry + 2 litery – 399 600 kombinacji (na przykład XYZ 123AC)Łączna pojemność rejestracyjna – 866 799 kombinacji dla każdego z trzyliterowych wyróżnikówZasoby nie muszą być używane kolejno (na początku I, później II, III i tak dalej) Na przykład: - pow. braniewski (NBR), - pow. elbląski (NEB), - pow. goleniowski (ZGL), - pow. górowski (DGR), - pow. krakowski (KRA), - pow. limanowski (KLI), - pow. nowosądecki (KNS), - pow. oleśnicki (DOL), - pow. opolski (lubelski) (LOP), - pow. tarnobrzeski (RTA), - pow. wyszkowski (WWY), - pow. zamojski (LZA), - pow. buski (TBU), - pow. kielecki (TKI), - pow. puławski (LPU), - pow. pruszkowski (WPR), - pow. radzyński (LRA), - pow. parczewski (LPA), - pow. świdnicki (lubelski) (LSW), - pow. lubelski (albo),nie wykorzystawszy jeszcze do końca zasobów od I do VI stosują już (w roku 2006) zasób VII – trzy litery i pięć cyfr.Wyróżniki województw:Tablice zwykłe i zabytkowe - B – podlaskie - C – kujawsko-pomorskie - D – dolnośląskie - E – łódzkie - F – lubuskie - G – pomorskie - K – małopolskie - L – lubelskie - N – warmińsko-mazurskie - O – opolskie - P – wielkopolskie - R – podkarpackie - S – śląskie - T – świętokrzyskie - W – mazowieckie - Z – zachodniopomorskieTablice czasowe i indywidualne - B0-B9 – podlaskie - C0-C9 – kujawsko – pomorskie - D0-D9 – dolnośląskie - E0-E9 – łódzkie - F0-F9 – lubuskie - G0-G9 – pomorskie - K0-K9 – małopolskie - L0-L9 – lubelskie - N0-N9 – warmińsko – mazurskie - O0-O9 – opolskie - P0-P9 – wielkopolskie - R0-R9 – podkarpackie - S0-S9 – śląskie - T0-T9 – świętokrzyskie - W0-W9 – mazowieckie - Z0-Z9 – zachodniopomorskieWykaz tablic:Wyróżniki instytucji strzegących bezpieczeństwa, porządku publicznego i tym podobneObecne: - HA – Centralne Biuro Antykorupcyjne - HB – Biuro Ochrony Rządu - HC – Służba Celna - HK – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu - HM – Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego - HP – Policja - HS – Kontrola Skarbowa - HW – Straż GranicznaDawne: - HN – GROM i b. Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSW - GROM od 1999 r. przeszedł do MON, a NJW zostały rozwiązane w 2000/2001 rInne rodzaje tablicZwyczajne motocyklowe i motoroweroweTablice zwykłe motocyklowe i motorowerowe w powiatach grodzkich mają 6 znaków, a w ziemskich – 7 znaków. Zasoby numerów wyglądają następująco: - Powiaty z wyróżnikiem dwuliterowym:       * I zasób – 2 litery + 4 cyfry - 9 999 kombinacji       * II zasób – 2 litery + 3 cyfry + 1 litera - 24 975 kombinacji - Powiaty z wyróżnikiem trzyliterowym:Tak jak na tablicach samochodowych od I do VI zasobu.Do września 2002r. na tablicach motorowerowych były dopuszczone tylko układy 2 litery + 4 cyfry i 3 litery + 1 litera + 3 cyfry.Tablice czasowe- Tablice czasowe mają białe tło i czerwone znaki i są wydawane dla pojazdów rejestrowanych czasowo. Do września 2002r. były obligatoryjne przy zmianie właściciela pojazdu. Aktualnie wydaje się je tylko na wniosek właściciela.- Tablice czasowe badawcze są wydawane dla pojazdów testowanych, na przykład w celu badań homologacyjnych. Prócz tablic badawczych pojazd musi posiadać z przodu i z tyłu czerwone tabliczki z napisem Jazda próbna.Na tablicach tymczasowych pierwsza litera i cyfra są wyróżnikiem województwa. Układ znaków może być dwojaki: - I zasób – 1 litera + 1 cyfra + 4 cyfry - II zasób – 1 litera + 1 cyfra + 3 cyfry + 1 litera (ostatnia litera B – tablice badawcze)Tablice indywidualne:Tablice indywidualne mogą być wydane na wniosek właściciela pojazdu, zamiast tablic zwykłych (za dopłatą). Właściciel sam określa treść wyróżnika pojazdu. Indywidualny wyróżnik pojazdu nie może zawierać treści obraźliwych albo niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Numer złożona jest z litery i cyfry oznaczających woj. i wyróżnika pojazdu w formie 3, 4 albo 5 liter, z czego maksymalnie 2 ostatnie mogą być zastąpione cyframi.Tablice zabytkoweTablice zabytkowe są wydawane do samochodów i motocykli, które mają powyżej 25 lat, nie są wytwarzane od przynajmniej 15 lat i są wpisane do rejestru dóbr kultury. Mogą także zostać wydane na młodszy pojazd prototypowy, który nie wszedł do produkcji seryjnej. Mają żółte tło, a po prawej stronie znak pojazdu zabytkowego (samochodu albo motocykla), a więc tak zwany "dryndę".Na tablicach zabytkowych miejsce rejestracji jest oznaczane tak samo, jak na tablicach zwykłych. Numer może mieć postać: - w powiatach z wyróżnikiem dwuliterowym – 2 litery + 2 cyfry + 1 litera, - w powiatach z wyróżnikiem trzyliterowym – 3 litery + 1 cyfra + 1 litera.Tablice dyplomatyczneTablice dyplomatyczne są wydawane dla pojazdów przedstawicielstw i misji dyplomatycznych i konsularnych krajów obcych i organizacji narodowych w Polsce i ich personelu, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych. Jako jedyne nie mają eurobandu. Ewidencję tych tablic prowadzi wojewoda mazowiecki. Numer złożona jest z litery oznaczającej woj. (w praktyce stosowana jest tylko W) i 6 cyfr, z których pierwsze 3 są wyróżnikiem państwa albo organizacji, kolejne 3 określają użytek pojazdu.Tablice wojskoweNa tablicach wojskowych numer złożona jest z 2 liter i 5 cyfr (samochodowe - 99 999 kombinacji) i od kwietnia 2005 z 2 liter i 4 cyfr (motocyklowe - 9 999 kombinacji). Pierwszą literą jest zawsze U, kolejna ustala użytek pojazdu. Jako druga litera nie mogą być użyte litery O i U. Dodatkowo, ostatnią literą numeru pojazdów gąsienicowych jest T. Numer wojskowych pojazdów gąsienicowych, transporterów kołowych i samochodów opancerzonych może być wykonany bezpośrednio na pojeździe (namalowany albo wykonany jako nalepka).Podział między typy pojazdów na tablicach wojskowych: - UA – samochody osobowe, osobowo-terenowe i szczególne na podwoziu osobowym (osobowo-terenowym) - UB – transportery opancerzone - UC – samochody osobowo-ciężarowe (dostawcze) - UD – autobusy - UE – Samochody ciężarowe i ciężarowo-terenowe o przeznaczeniu transportowym - UG – pojazdy szczególne na podwoziu ciężarowym (ciężarowo-terenowym) - UI – przyczepy transportowe - UJ – przyczepy szczególne - UK – motocykleCiekawostki:W połowie lat 80. XX wieku w nie wszystkich miastach wojewódzkich wydawano osobne zestawy numerów rejestracyjnych dla taksówek. Cyfry były identyczne z numerem bocznym taksówki. - w aglomeracji warszawskiej wszystkie prywatne taksówki dostały rejestracje WGT xxxx; - we Wrocławiu WRT xxxx - w Poznaniu PZZ xxxx - w Toruniu TOX xxxx - w Bydgoszczy BGT xxxx - w Elblągu ELT xxxx - w woj. gdańskim GKT xxxx (tylko w Sopocie cyfry były właściwe z numerami bocznymi taksówek)W Łukowie (daw. woj. siedleckie) wg wzoru tablic z lat 1976-2000, wydawane były tablice rejestracyjne rozpoczynające się od LBJ, które poświęcone były dla województwa lubelskiego
Co znaczy Pasek Zębaty:
Porównanie obiekt przekładni pasowej. Zęby ukształtowane na wewnętrznej powierzchni pasa i odpowiednie zęby koła pasowego umożliwiają pracę przekładni bez poślizgu.Ten rodzaj przekładni pasowej użytkowany jest polskie tablice rejestracyjne co znaczy.
Krzyżówka Prędkościomierz (Szybkościomierz):
Dlaczego szybkościomierz) - urządzenie wykorzystywane do pomiaru prędkości pojazdu kołowego (na przykład samochodu). Prędkościomierz jest przeważnie umieszczany na tylnej części wału napędowego, gdzie polskie tablice rejestracyjne krzyżówka.
Co to jest Pompa Rozdzielaczowa(Rotacyjna):
Jak lepiej rozdzielaczowa(rotacyjna) - urządzenie użytkowane do hydraulicznego wtrysku paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym, jest pompą wirnikową, wewnątrz której znajduje się cylinder i tłoczki podające polskie tablice rejestracyjne co to jest.
Słownik Prawo Transportowe:
Kiedy dział prawa obejmujący regulaminy regulujące sferę przemieszczania się osób i przewożenia rzeczy z jednego miejsca w przestrzeni w drugie. Postęp historyczny:Najstarszy opis umowy przewozu znajduje polskie tablice rejestracyjne słownik.

Jak działa Polskie tablice rejestracyjne w samochodzie W samochodzie P .

  • Dodano:
  • Autor: