Od czego Intercooler w samochodzie. Czym jest chłodnica powietrza doładowującego to chłodnica.
intercooler co to jest

Czy przydatne?

Do czego Intercooler

Co znaczy INTERCOOLER: Intercooler (z angielskiego: "chłodnica pośrednia") chłodnica powietrza doładowującego to chłodnica chłodząca powietrze sprężone w sprężarce przed dostarczeniem go do silnika, użytkowana w silnikach spalinowych z doładowaniem. Służy do powiększenia sprawności i mocy silnika. Terminologia:ustalenie intercooler stosowane jest także do chłodnic powietrza użytkowanych w silnikach przepływowych, na przykład lotniczych albo sprężarkach turbin gazowych - wówczas intercooler znaczy chłodnicę umieszczoną pomiędzy („inter") stopniami sprężarki. Z kolei chłodnice powietrza umieszczone za sprężarką nazywane są aftercooler.W samochodach chłodnica powietrza jest przeważnie zlokalizowana za sprężarką, lecz przed silnikiem tłokowym. Gdyż wewnątrz silnika dokonuje się także sprężanie, to chłodnica powietrza jest de facto intercoolerem.Idea:W rezultacie sprężania powietrza w turbosprężarce (adiabatyczne) następuje przyrost jego temp.. Ponadto napędzana gorącymi spalinami turbina mocno się nagrzewa, ciepło poprzez przedmioty konstrukcyjne przepływa do sprężarki, co skutkuje dodatkowy wzrost temp. powietrza. W wyższej temp. powietrze ma mniejszą gęstość, co minimalizuje skutek doładowania.Obniżając temperaturę sprężonego powietrza w chłodnicy powietrza doładowującego powiększa się jego gęstość, a co za tym idzie - rośnie masa ładunku dostarczana do silnika. Możliwe jest więc spalanie większej ilości paliwa i przyrost mocy silnika (powiększenie wysilenia). Równocześnie sprężanie chłodniejszego powietrza obniża pracę sprężania, co powiększa sprawność silnika. Intercooler może być równocześnie wykorzystany do chłodzenia układu recyrkulacji spalin.Budowa:Intercooler może być prostym wymiennikiem ciepła z naturalnym owiewaniem (pęd powietrza jadącego auta), może także mieć chłodzenie wymuszone (wentylator), a nawet wodne - jak na przykład w modelu Toyota Celica, Lotus Omega. W nie wszystkich samochodach, takich jak na przykład Subaru Impreza WRX STi czy Mitsubishi Lancer Evolution (I), stosuje się natrysk wody na intercooler, co ma za zadanie jeszcze wydajniejsze chłodzenie. Pociąga to jednak za sobą konieczność zaopatrywania samochodów w dodatkowe zbiorniki z wodą do intercoolera. Istnieją rozwiązania, gdzie do chłodzenia intercoolera użytkowana jest woda z kostkami lodu w celu dalszego powiększenia intensywności chłodzenia. Intercooler może być umieszczany nad silnikiem bezpośrednio pod wlotem powietrza na masce, tak jak w razie Subaru Imprezy WRX STi albo przed chłodnicą jak w Mitsubishi Lancer EVO VIII albo IX.odznacza się 2 typy intercoolerów; intercooler standardowy i intercooler cross-flow. W standardowym wlot i wylot chłodzonego powietrza są z tej samej strony w cross-flow - po przeciwnych, co zapewnia trochę lepsze chłodzenie.Inne wykorzystania:Chłodzenie częściowo sprężonego powietrza (z angielskiego: intercooling) użytkowane jest również w instalacjach turbin gazowych. Tu także chodzi o obniżenie temp. częściowo sprężonego powietrza (w okresie wstępnego sprężania następuje przyrost temp.), dzięki czemu następuje przyrost mocy i sprawności układu.Wady:prócz korzyści wynikających z wykorzystania chłodnicy powietrza doładowującego układ ma również wady. Przy małych obrotach turbosprężarki Ciśnienie sprężania a tym samym i przyrost temp. powietrza jest niewielki, dlatego znaczenie chłodnicy jest mniejsze, niż przy pełnej mocy silnika. By wyeliminować tę wadę stosuje się turbosprężarki o regulowanych kierownicach spalin, które pozwalają na pracę turbosprężarki w dość wąskim, optymalnym zakresie obrotów. Układ sprawia także problemy techniczne opierające na rozbudowie układu silnika (siłowni) i zwiększeniu liczby przedmiotów. Ma to niekorzystny wpływ na wydatki nowego silnika (siłowni) jak i wydatki napraw, remontów, konserwacji, powiększa zawodność, skutkuje konieczność demontażu w celu umożliwienia dostępu do głowicy silnika i innych przedmiotów konstrukcyjnych. Stąd pierwsze tego typu rozwiązania dotyczyły silników sporych, na przykład kolejowych.Zalety chłodnicy powietrza doładowującego i korzyści wynikające z chłodzenia międzystopniowego ładunku silnika są tak znaczne w relacji do jego wad, iż zdecydowana przewarzająca część współczesnych silników z zapłonem samoczynnym posiada chłodnicę powietrza doładowującego.foto: Liftarn-wikipedia CC SA
Co znaczy IMDG:
Porównanie kodeks ładunków niebezpiecznych IMDG (ang International Maritime Dangerous Goods Code)– wydany poprzez IMO przewodnik bezpiecznego transportowania ładunków niebezpiecznych drogą morską. Jest intercooler co znaczy.
Krzyżówka Iskrownik, Magneto:
Dlaczego urządzenie elektromagnetyczne do generowania iskier elektrycznych (na przykład do zapłonu w silnikach). Złożona jest z jednej albo kilku cewek i młoteczka i kondensatora. Prąd płynący w cewce intercooler krzyżówka.
Co to jest Immobiliser:
Jak lepiej angielskiego:) albo Immobilizer (ameryk.) - wym. imobilajzer - użytkowane między innymi w samochodach, elektroniczne zabezpieczenie przed niepowołanym uruchomieniem pojazdu. Z technicznego punktu intercooler co to jest.
Słownik Inspekcja Transportu Drogowego:
Kiedy Transportu Drogowego - wyspecjalizowana służba umundurowana i uzbrojona. Powołana ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z dnia 30 października 2001r.). Została ona utworzona intercooler słownik.

Jak działa Intercooler w samochodzie W samochodzie I .

  • Dodano:
  • Autor: